โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภัยทางสังคม และสื่อลามกอนาจาร สำนักงานคณะกรรมการการชีวศึกษา อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิการสื่อสารการตลาดดิจิทัล

Share:
อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิการสื่อสารการตลาดดิจิทัล

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อดิจิทัล โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภัยทางสังคม และสื่อลามกอนาจาร สำนักงานคณะกรรมการการชีวศึกษา เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม (SOCIAL VACCINE) สร้างเครือข่ายผู้นำนักเรียน นักศึกษาในการต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน ณ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง จ.ลพบุรี

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิการสื่อสารการตลาดดิจิทัล
อาจารย์ระดับประเทศ วิทยากรด้านการตลาดออนไลน์ ผู้ทรงคุณวุฒิการสื่อสารการตลาดดิจิทัล ที่ปรึกษาด้านออนไลน์

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิการสื่อสารการตลาดดิจิทัล

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิการสื่อสารการตลาดดิจิทัล


อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิการสื่อสารการตลาดดิจิทัล

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิการสื่อสารการตลาดดิจิทัล


อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิการสื่อสารการตลาดดิจิทัล

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิการสื่อสารการตลาดดิจิทัล


อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิการสื่อสารการตลาดดิจิทัล

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิการสื่อสารการตลาดดิจิทัล

Share:

Leave a reply