ความยั่งยืนของพ่อค้าแม่ค้า “ต้องสื่อสารด้วยความจริงใจ มีคุณธรรม”

Share:
อ.ดร.ตันรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์วิทยากรด้านออนไลน์ดิจิทัล

สวัสดีเดือนส่งท้ายปี 2021…กับการใช้ชีวิตในยุควิธีใหม่  New Normal ภายหลังจากยุคโควิด-19 พฤติกรรมของผู้บริโภคจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว อีกทั้งเทรนด์ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ผุดขึ้นมาอย่างมหาศาล ซึ่งสร้างทั้งโอกาสและความท้าทายครั้งสำคัญให้กับพ่อค้าแม่ค้าในโลกออนไลน์ในเวลาเดียวกัน  เพราะยุคนี้ทุกอย่างขับเคลื่อนแบบรวดเร็วเหมือนติดจรวจ อะไรที่เคยฮิตก็ตกเทรนด์ อะไรที่เคยใช้ได้วันนี้อาจใช้ไม่ได้แล้ว ฉะนั้นการขายของออนไลน์ในยุคนี้ต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา ผมจึงมีสิ่งดีๆมาแบ่งปันให้กับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่ต้องรู้มาฝากครับ

ในช่วงเวลานี้ ผู้บริโภคได้เผชิญวิกฤตต่าง ๆ ที่สืบเนื่องจากโควิด-19  คนรู้สึกกังวลและเครียดในด้านของสุขภาพกายและจิต รวมไปถึงสถานการณ์เศรษฐกิจที่วิกฤตทำให้นอกจากพฤติกรรมการบริโภคจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแล้ว คุณค่าที่ผู้บริโภคคาดหวังไว้กับสินค้าและบริการ ดังนั้น คุณภาพสินค้าและบริการอาจไม่ใช่ปัจจัยหลักที่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ต้องคำนึงมากเท่าในอดีต แต่การแสดงแสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจต่อลูกค้าในสถานการณ์ที่ยากลำบากผ่านข้อความ หรือการตลาดรูปแบบต่าง ๆ เพื่อที่ผู้บริโภครู้สึกอุ่นใจพร้อมผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันเป็นสิ่งสำคัญ

พ่อค้าแม่ค้าที่ขายสินค้าออนไลน์ต้องสื่อสารทุกอย่างด้วยความจริงใจ ในทุกวันนี้การค้าขายต้องขับเคลื่อนในโลกออนไลน์ แน่นอนว่าตัวตนของพ่อค้าแม่ค้าในโลกออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการใช้คำพูด การสื่อสาร และการกระทำต่าง ๆ จะกลายเป็นร่องรอยทางดิจิทัลและไม่มีวันเลือนหายไปถ้าเราทำอะไรไม่ดีไว้จะทิ้งร่องรอยสิ่งในไว้ในการทำรายตัวเราในการค้าขายในโลกออนไลน์ในการลดความเชื่อถือของผู้บริโภค เรียกได้เลยพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์จะต้องรักษาภาพลักษณ์ของตนเองไว้ให้ดี เพราะในโซเชียลมีเดียไม่สามารถโกหกและปกปิดข้อผิดพลาดของตนเองไม่ได้แม้แต่นิดเดียว ด้วยเหตุนี้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์จึงต้องระวังด้านการสื่อสารของตนไว้เป็นสำคัญและยึดมั่นต่อคุณค่าใดคุณค่าหนึ่งของตนเอง ซึ่งสิ่งนั้นจะต้องทำให้ลูกค้าเชื่ออย่างจริงใจต่อสินค้าและบริการของเราเช่น หากพ่อค้าต้องการจะสร้างภาพลักษณ์ว่าตนเองใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ทุกย่างก้าวของการขายของผ่านออนไลน์จะต้องสอดคล้องไปกับภาพลักษณ์ดังกล่าว สร้างขึ้นให้ลูกค้าเห็นชัดเป็นรูปธรรม และการมีคุณธรรมคือสิ่งที่พ่อเค้าแม่ค้าออนไลน์ควรคำนึงผู้บริโภคส่วนใหญ่ที่อยู่ระหว่าง Millennial และ Generation Z นั้นเริ่มมีการให้คุณค่าที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคโควิด-19 หลายคนเริ่มตื่นตัวทางสังคมและการเมืองมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกระแสความต้องการปฏิรูปสังคมและความเท่าเทียมในประเด็นด้าน LGBTQ+, ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม  และมองว่าจุดยืนของพ่อค้าแม่ค้าที่ขายสินค้าและบริการนั้น ต้องเป็นสิ่งที่ดีด้านบวต่อการเมืองและสังคม ซึ่งจะมีผลกระทบสำคัญมากต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในระยะยาว ซึ่งในส่วนนี้หากพ่อค้าแม่ค้าที่ขายสินค้าและบริการในดลกออนไลน์ไม่เป็นตามความคาดหวังของผู้บริโภค ทางผู้บริโภคจะสามารถตัดสินใจเลิกอุดหนุนสิน้คาและบริการนั้นต่อได้ จึงเป็นเรื่องที่ควรระมัดระวังในระยะยาว

แน่นอนว่าโลกเสมือนจริงที่จะเชื่อมต่อผู้บริโภคอย่างแนบเนียน วิกฤตโควิด-19 และมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ได้ปูทางให้โลกเสมือนจริง (Virtual World) เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของผู้บริโภค และอาจจะเป็นเมกะเทรนด์สำคัญต่อไปในอนาคต เพราะโลกเสมือนจริงได้ตอบโจทย์คนที่อยู่บ้าน เปิดโอกาสให้คนเข้ามามีปฏิสัมพันธ์ได้หลากหลายรูปแบบไม่ต่างจากชีวิตจริง ดังนั้นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ในยุควิถีใหม่นี้ต้องสื่อสารทุกอย่างด้วยความจริงใจและการมีคุณธรรมในการค้าขายในโลกออนไลน์ถึงจะมันใจผู้บริโภคได้อย่างยั่งยืน

อ.ดร.ตันรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์วิทยากรด้านออนไลน์ดิจิทัล

อ.ดร.ตันรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์วิทยากรด้านออนไลน์ดิจิทัล

 

อ.ดร.ตันรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์วิทยากรด้านออนไลน์ดิจิทัล ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
บทความหนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์ : หนังสือพิมพ์รายปักษ์ เพื่อการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความเข้มแข็งและมั่นคง.
ฉบับเดือน  1-15 ธันวาคม  2564 เรื่อง  “
ความยั่งยืนของพ่อค้าแม่ค้า “ต้องสื่อสารด้วยความจริงใจ มีคุณธรรม”

 

Share:

Leave a reply