โครงการ “พี่ปันน้อง@อมรินทร์ 64” ในการมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา ให้น้องๆนักเรียน ครู และชุมชน ที่โรงเรียนอมรินทร์ อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิการสื่อสารการตลาดดิจิทัล

Share:
อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิการสื่อสารการตลาดดิจิทัล
การศึกษานั้น หาใช่การเติมน้ำใส่ถังให้เต็ม แต่เป็นการจุดไฟให้สว่างไสว
ขอบคุณกัลยาณมิตรในหมู่บ้านชัยพฤกษ์
นำทีมโดยทนายสุเมธ (เพื่อนรัก) กับโครงการ “พี่ปันน้อง@อมรินทร์ 64” ในการมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา ให้น้องๆนักเรียน ครู และชุมชน ที่โรงเรียนอมรินทร์ อ.ลำดวน จ.สุรินทร์
อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิการสื่อสารการตลาดดิจิทัล
อาจารย์ระดับประเทศ วิทยากรด้านการตลาดออนไลน์ ผู้ทรงคุณวุฒิการสื่อสารการตลาดดิจิทัล ที่ปรึกษาด้านออนไลน์
อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิการสื่อสารการตลาดดิจิทัล

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิการสื่อสารการตลาดดิจิทัลอ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิการสื่อสารการตลาดดิจิทัล

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิการสื่อสารการตลาดดิจิทัลอ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิการสื่อสารการตลาดดิจิทัล

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิการสื่อสารการตลาดดิจิทัล

Share:

Leave a reply