วิทยากรอบรม สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หัวข้อ “เพิ่มยอดขาย สร้างรายได้ด้วย Facebook Live ฉบับมือใหม่” อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

Share:
วิทยากรอบรม สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หัวข้อ "เพิ่มยอดขาย สร้างรายได้ด้วย Facebook Live ฉบับมือใหม่” อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา
ได้มีโอกาสแบ่งปันความรู้ ความสุข ความหวัง ให้กับสมาชิกผู้ประกอบการสถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กว่า 60 รายในหลักสูตรอบรมพิเศษออนไลน์ หัวข้อ “เพิ่มยอดขาย สร้างรายได้ด้วย Facebook Live ฉบับมือใหม่” โดยเริ่มต้นทำธุรกิจและต้องการสร้างตัวตนบนแพลตฟอร์ม Facebook ผ่านการทำ Facebook Live เพื่อสร้างการรับรู้และโปรโมทขายสินค้าผ่านช่องทาง
ขอบคุณกับทุกคำขอบคุณและความประทับใจจากผู้เข้ารับการอบรมที่ทักมากันตลอดครับ ยินดีแบ่งปันและให้เสมอครับ อ.ต้นรัก

วิทยากรอบรม สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หัวข้อ "เพิ่มยอดขาย สร้างรายได้ด้วย Facebook Live ฉบับมือใหม่” อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

วิทยากรอบรม สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หัวข้อ “เพิ่มยอดขาย สร้างรายได้ด้วย Facebook Live ฉบับมือใหม่” อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดาวิทยากรอบรม สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หัวข้อ "เพิ่มยอดขาย สร้างรายได้ด้วย Facebook Live ฉบับมือใหม่” อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

วิทยากรอบรม สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หัวข้อ “เพิ่มยอดขาย สร้างรายได้ด้วย Facebook Live ฉบับมือใหม่” อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

Share:

Leave a reply