โครงการระดับประเทศ ชุมชนอัจฉริยะออนไลน์ หรือ Digital Village by DBD อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิการสื่อสารการตลาดดิจิทัล

Share:
อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิการสื่อสารการตลาดดิจิทัล

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิการสื่อสารการตลาดดิจิทัล
อาจารย์ระดับประเทศ วิทยากรด้านการตลาดออนไลน์ ผู้ทรงคุณวุฒิการสื่อสารการตลาดดิจิทัล ที่ปรึกษาด้านออนไลน์
พร้อมสอน ที่ปรึกษาและช่วยเหลือผู้ประกอบการ ธุรกิจ วิสาหกิจชุมชน หมู่บ้าน กับโครงการระดับประเทศ ชุมชนอัจฉริยะออนไลน์ หรือ Digital Village by DBD แล้วพบกันเดือนนี้ ใครสนใจรักฟรีครับ

ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาโครงการ
พลิกวิกฤต สู่ชุมชนอัจฉริยะออนไลน์
🔎เฟ้นหาชุมชนต้นแบบ >เพิ่มช่องทางออนไลน์ >กระตุ้นยอดขาย >สร้างรายได้แก่ชุมชน
กิจกรรมดีๆ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
🎉 รับสิทธิพิเศษสุด Exclusive เหนือใคร
🎉 ที่นี่ที่เดียว
✅ มีกูรูเป็นพี่เลี้ยงชุมชนตลอดโครงการ
✅ โปรโมทสินค้าชุมชน เพิ่มยอดขายให้สุดปัง
✅ ช่วยถ่ายภาพและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
✅ ร่วมแคมเปญกระตุ้นการขาย บนแพลตฟอร์มชั้นนำ

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิการสื่อสารการตลาดดิจิทัล

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิการสื่อสารการตลาดดิจิทัล


อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิการสื่อสารการตลาดดิจิทัล

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิการสื่อสารการตลาดดิจิทัลอ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิการสื่อสารการตลาดดิจิทัล

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิการสื่อสารการตลาดดิจิทัล


อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิการสื่อสารการตลาดดิจิทัล

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิการสื่อสารการตลาดดิจิทัล

Share:

Leave a reply