เครื่องมือสนับสนุนการทำ Hybrid Workplace (Work from Home)

Share:
เครื่องมือสนับสนุนการทำ Hybrid Workplace (Work from Home)

เครื่องมือสนับสนุนการทำ Hybrid Workplace (Work from Home)

เครื่องมือสนับสนุนการทำ Hybrid Workplace (Work from Home)

เครื่องมือสนับสนุนการทำ Hybrid Workplace (Work from Home)

1.โปรแกรมช่วยในการสื่อสาร
Line – โปรแกรมพื้นฐานที่สามารถพูดคุยได้ตลอดเวลา
2.โปรแกรมช่วยในการทำงาน
Google Drive – เป็นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ รวมถึงยังมี สเปรดชีท ออนไลน์ที่สามารถให้ทุกคนในทีมมาแชร์ไอเดียร่วมกัน
Miro — เป็นไวท์บอร์ดออนไลน์ที่รวดเร็วฟรีและใช้งานง่ายที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยให้ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ทุกที่ทุกเวลา
3.โปรแกรมช่วยในการประชุม
WebEx – โปรแกรมจัดการประชุมขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับคนได้ 1,000 คน ในครั้งเดียว
Microsoft Team – โปรแกรมประชุมทีใช้กันอย่างแพร่หลาย
Google Meet – โปรแกรมประชุมที่ใช้ฟรี เพียงมี Gmail ของ Google

Share:

Leave a reply