‘การตลาดดิจิทัล’ ทางเลือกหรือทางรอดในการทำธุรกิจ อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา สภาดิจิทัล กูรูการตลาดดิจิทัล นักวิชาการด้านสื่อออนไลน์

Share:
'การตลาดดิจิทัล' ทางเลือกหรือทางรอดในการทำธุรกิจ อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา กูรูการตลาดดิจิทัล นักวิชาการด้านสื่อออนไลน์
การตลาดดิจิทัลทางเลือกหรือทางรอดในการทำธุรกิจ พบกับอ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา สภาดิจิทัล
เมื่อสื่อดิจิทัลเข้ามามีบทบาทและมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของผู้บริโภคจนกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต ทำให้สินค้าและบริการต่างๆ หันมาใช้สื่อดิจิทัลในการสร้างแบรนด์ และสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภค ซึ่งเป็นสื่อที่มีศักยภาพในการสื่อสารต่อกลุ่มเป้าหมายและกระตุ้นให้เกิดความสนใจ
 
มาทำความรู้จักกับการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) ว่ามีความสำคัญอย่างไรต่อธุรกิจ รวมถึงเครื่องมือการตลาดและทักษะจำเป็นสำหรับนักการตลาดดิจิทัลที่ไม่ควรพลาด ตลอดจนแนวคิดต่างๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 
พบกับ DCT DIGITAL FUTURE TALKS หัวข้อ ‘การตลาดดิจิทัล’ ทางเลือกหรือทางรอดในการทำธุรกิจ อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา กูรูการตลาดดิจิทัล นักวิชาการด้านสื่อออนไลน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดิจิทัล

 

'การตลาดดิจิทัล' ทางเลือกหรือทางรอดในการทำธุรกิจ อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา กูรูการตลาดดิจิทัล นักวิชาการด้านสื่อออนไลน์

‘การตลาดดิจิทัล’ ทางเลือกหรือทางรอดในการทำธุรกิจ อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา กูรูการตลาดดิจิทัล นักวิชาการด้านสื่อออนไลน์


การตลาดดิจิทัล ทางเลือกหรือทางรอดในการทำธุรกิจ อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา 2

การตลาดดิจิทัล ทางเลือกหรือทางรอดในการทำธุรกิจ อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา 2


การตลาดดิจิทัล ทางเลือกหรือทางรอดในการทำธุรกิจ อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา 2

การตลาดดิจิทัล ทางเลือกหรือทางรอดในการทำธุรกิจ อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา 2


การตลาดดิจิทัล ทางเลือกหรือทางรอดในการทำธุรกิจ อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา 2

การตลาดดิจิทัล ทางเลือกหรือทางรอดในการทำธุรกิจ อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา 2

Share:

Leave a reply