วิทยากร DIGITAL MARKETING การค้าสมัยใหม่ในยุค 5G กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ DIT โดย อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์และนักวิชาการด้านสื่อออนไลน์ ที่ปรึกษา วิทยากรการตลาดดิจิทัล

Share:
อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์และนักวิชาการด้านสื่อออนไลน์ ที่ปรึกษา วิทยากรการตลาดดิจิทัล
วิทยากร Digital Marketing การค้าสมัยใหม่ยุค 5G อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา 
โรงเรียนวันเสาร์ กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล สลก. กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ DIT

บรรยากาศอบรมหัวข้อ “DIGITAL MARKETING การค้าสมัยใหม่ในยุค 5G” มาฝากกันครับ…จัดว่าล้ำและก้าวไปไกลมากๆ..และได้เรียนรู้การสร้าง Meta verse โลกเสมือนจริง..เราต้องก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงจะได้ไม่ตกเทรนด์ โดย อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์และนักวิชาการด้านสื่อออนไลน์ ที่ปรึกษา วิทยากรการตลาดดิจิทัล การตลาดออนไลน์

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวกรมการค้าภายใน และสมาชิกโรงเรียนวันเสาร์ทุกท่าน ลงทะเบียนร่วมฟังบรรยายหัวข้อ ” Digital Marketing การค้าสมัยใหม่ ในยุค 5G ” ผ่านระบบ ZOOM เวลา 9.00-12.00 น. ในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 พร้อมทั้งลุ้นรับของรางวัลกันนะครับ..

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์และนักวิชาการด้านสื่อออนไลน์ ที่ปรึกษา วิทยากรการตลาดดิจิทัล

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์และนักวิชาการด้านสื่อออนไลน์ ที่ปรึกษา วิทยากรการตลาดดิจิทัล


อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์และนักวิชาการด้านสื่อออนไลน์ ที่ปรึกษา วิทยากรการตลาดดิจิทัล

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์และนักวิชาการด้านสื่อออนไลน์ ที่ปรึกษา วิทยากรการตลาดดิจิทัล


อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์และนักวิชาการด้านสื่อออนไลน์ ที่ปรึกษา วิทยากรการตลาดดิจิทัล

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์และนักวิชาการด้านสื่อออนไลน์ ที่ปรึกษา วิทยากรการตลาดดิจิทัล


อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์และนักวิชาการด้านสื่อออนไลน์ ที่ปรึกษา วิทยากรการตลาดดิจิทัล

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์และนักวิชาการด้านสื่อออนไลน์ ที่ปรึกษา วิทยากรการตลาดดิจิทัล


อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์และนักวิชาการด้านสื่อออนไลน์ ที่ปรึกษา วิทยากรการตลาดดิจิทัล

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์และนักวิชาการด้านสื่อออนไลน์ ที่ปรึกษา วิทยากรการตลาดดิจิทัล


อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์และนักวิชาการด้านสื่อออนไลน์ ที่ปรึกษา วิทยากรการตลาดดิจิทัล

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์และนักวิชาการด้านสื่อออนไลน์ ที่ปรึกษา วิทยากรการตลาดดิจิทัล


อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์และนักวิชาการด้านสื่อออนไลน์ ที่ปรึกษา วิทยากรการตลาดดิจิทัล

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์และนักวิชาการด้านสื่อออนไลน์ ที่ปรึกษา วิทยากรการตลาดดิจิทัล

Share:

Leave a reply