ร่วมออกรายการสื่ออาสาประชาชแบ่งปัน เรื่องงานออนไลน์ได้เงินจริงไม่จำกัดอายุ พบกับ อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์และนักวิชาการด้านสื่อออนไลน์

Share:
อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์และนักวิชาการด้านสื่อออนไลน์

สดเตือนภัย…! งานออนไลน์ได้เงินจริงไม่จำกัดอายุ พบกับ อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์และนักวิชาการด้านสื่อดิจิทัล สื่อออนไลน์
ในรายการสื่ออาสาประชาชน อาสามาช่วย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์และนักวิชาการด้านสื่อออนไลน์

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์และนักวิชาการด้านสื่อออนไลน์


อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์และนักวิชาการด้านสื่อออนไลน์

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์และนักวิชาการด้านสื่อออนไลน์


อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์และนักวิชาการด้านสื่อออนไลน์

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์และนักวิชาการด้านสื่อออนไลน์

Share:

Leave a reply