พลิกวิกฤติ สู่ชุมชนอัจฉริยะ การตลาดออนไลน์ อ.ดร.ตันรัก ธวัชชัย สุขสีดา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

Share:
พลิกวิกฤติ สู่ชุมชนอัจฉริยะ การตลาดออนไลน์ อ.ดร.ตันรัก ธวัชชัย สุขสีดา
พลิกวิกฤติ สู่ชุมชนอัจฉริยะ
เพิ่มมูลค่า การตลาดออนไลน์ พัฒนาผู้ประกอบการชุมชน ให้สามารถจำหน่าย สินค้าชุมชนผ่านการค้าออนไลน์ยุคใหม่
รู้สึกยินดีที่ส่วนหนึ่งในการ
▷พัฒนาชุมชนต้นแบบ ความสำเร็จ
ทั้งด้านอัตลักษณ์ วิถีชุมชน การตลาด
และผลประกอบการ
▷ขยายโอกาส การตลาด
ด้านการค้าออนไลน์ โปรโมทสินค้า
ณ ชุมชนสองแคว จ.แพร่
วิสาหกิจชุมชนเสน่ห์ฝ้ายงานปักมือ

พลิกวิกฤติ สู่ชุมชนอัจฉริยะ การตลาดออนไลน์ อ.ดร.ตันรัก ธวัชชัย สุขสีดา

พลิกวิกฤติ สู่ชุมชนอัจฉริยะ การตลาดออนไลน์ อ.ดร.ตันรัก ธวัชชัย สุขสีดา


พลิกวิกฤติ สู่ชุมชนอัจฉริยะ การตลาดออนไลน์ อ.ดร.ตันรัก ธวัชชัย สุขสีดา

พลิกวิกฤติ สู่ชุมชนอัจฉริยะ การตลาดออนไลน์ อ.ดร.ตันรัก ธวัชชัย สุขสีดา


พลิกวิกฤติ สู่ชุมชนอัจฉริยะ การตลาดออนไลน์ อ.ดร.ตันรัก ธวัชชัย สุขสีดา

พลิกวิกฤติ สู่ชุมชนอัจฉริยะ การตลาดออนไลน์ อ.ดร.ตันรัก ธวัชชัย สุขสีดา


พลิกวิกฤติ สู่ชุมชนอัจฉริยะ การตลาดออนไลน์ อ.ดร.ตันรัก ธวัชชัย สุขสีดา

พลิกวิกฤติ สู่ชุมชนอัจฉริยะ การตลาดออนไลน์ อ.ดร.ตันรัก ธวัชชัย สุขสีดา


พลิกวิกฤติ สู่ชุมชนอัจฉริยะ การตลาดออนไลน์ อ.ดร.ตันรัก ธวัชชัย สุขสีดา

พลิกวิกฤติ สู่ชุมชนอัจฉริยะ การตลาดออนไลน์ อ.ดร.ตันรัก ธวัชชัย สุขสีดา


พลิกวิกฤติ สู่ชุมชนอัจฉริยะ การตลาดออนไลน์ อ.ดร.ตันรัก ธวัชชัย สุขสีดา

พลิกวิกฤติ สู่ชุมชนอัจฉริยะ การตลาดออนไลน์ อ.ดร.ตันรัก ธวัชชัย สุขสีดา


พลิกวิกฤติ สู่ชุมชนอัจฉริยะ การตลาดออนไลน์ อ.ดร.ตันรัก ธวัชชัย สุขสีดา

พลิกวิกฤติ สู่ชุมชนอัจฉริยะ การตลาดออนไลน์ อ.ดร.ตันรัก ธวัชชัย สุขสีดา


พลิกวิกฤติ สู่ชุมชนอัจฉริยะ การตลาดออนไลน์ อ.ดร.ตันรัก ธวัชชัย สุขสีดา

พลิกวิกฤติ สู่ชุมชนอัจฉริยะ การตลาดออนไลน์ อ.ดร.ตันรัก ธวัชชัย สุขสีดา


พลิกวิกฤติ สู่ชุมชนอัจฉริยะ การตลาดออนไลน์ อ.ดร.ตันรัก ธวัชชัย สุขสีดา

พลิกวิกฤติ สู่ชุมชนอัจฉริยะ การตลาดออนไลน์ อ.ดร.ตันรัก ธวัชชัย สุขสีดา


พลิกวิกฤติ สู่ชุมชนอัจฉริยะ การตลาดออนไลน์ อ.ดร.ตันรัก ธวัชชัย สุขสีดา

พลิกวิกฤติ สู่ชุมชนอัจฉริยะ การตลาดออนไลน์ อ.ดร.ตันรัก ธวัชชัย สุขสีดา


พลิกวิกฤติ สู่ชุมชนอัจฉริยะ การตลาดออนไลน์ อ.ดร.ตันรัก ธวัชชัย สุขสีดา

พลิกวิกฤติ สู่ชุมชนอัจฉริยะ การตลาดออนไลน์ อ.ดร.ตันรัก ธวัชชัย สุขสีดา

Share:

Leave a reply