หลักสูตร SMART Trader Online พัฒนานักการค้าออนไลน์มืออาชีพ โดย อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

Share:
SMART Trader Online พัฒนานักการค้าออนไลน์มืออาชีพ โดย อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

หลักสูตร SMART Trader Online สำหรับผู้ประกอบการชุมชน ที่มีสินค้าและพร้อมออกสู่ตลาดออนไลน์ โดยนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ โดย อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

SMART Trader Online พัฒนานักการค้าออนไลน์มืออาชีพ โดย อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

SMART Trader Online พัฒนานักการค้าออนไลน์มืออาชีพ โดย อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

Share:

Leave a reply