“นักวิจัย มรภ.สุรินทร์ ฟื้นฟู “โรงหมอพื้นบ้าน” ยกระดับภูมิปัญญาสมุนไพร เน้นเพิ่มคุณค่า ท่องเที่ยวสุขภาพดี”

Share:
โรงหมอพื้นบ้าน

“นักวิจัย มรภ.สุรินทร์ ฟื้นฟู “โรงหมอพื้นบ้าน” ยกระดับภูมิปัญญาสมุนไพร เน้นเพิ่มคุณค่า ท่องเที่ยวสุขภาพดี”
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ภายใต้ภารกิจ การสื่อสารผลงานวิจัยและการจัดการข่าวสารเพื่อขับเคลื่อนสังคมฐานความรู้ สกสว. ในโครงการวิจัย การสื่อสารผลงานวิจัยและการจัดการข่าวสารเพื่อขับเคลื่อนสังคมฐานความรู้ ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์งานวิจัย “นักวิจัย มรภ.สุรินทร์ ฟื้นฟู “โรงหมอพื้นบ้าน” ยกระดับภูมิปัญญาสมุนไพร เน้นเพิ่มคุณค่า ท่องเที่ยวสุขภาพดี”

โรงหมอพื้นบ้าน

โรงหมอพื้นบ้าน


โรงหมอพื้นบ้าน

โรงหมอพื้นบ้าน


โรงหมอพื้นบ้าน

โรงหมอพื้นบ้าน

 

Share:

Leave a reply