หลักสูตรอบรม เทคนิคปิดการขายธุรกิจประกันด้วย TikTok และหลักสูตรอบรม การใช้ Line OA เป็นแพลตฟอร์มในการทำธุรกิจรกิจประกัน อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

Share:
เทคนิคปิดการขายธุรกิจประกันด้วย TikTok

หลักสูตรอบรม เทคนิคปิดการขายธุรกิจประกันด้วย TikTok และหลักสูตรอบรม การใช้ Line OA เป็นแพลตฟอร์มในการทำธุรกิจรกิจประกัน อ.ดร.ต้นรัก
สำหรับผู้ทำธุรกิจประกันกับการใช้ Line OA เป็นแพลตฟอร์มในการทำธุรกิจ สร้างฐานลูกค้าใหม่ โดยการเก็บข้อมูลลูกค้าไว้ที่นี่ได้ (สำหรับการค้าใครมีฐานข้อมูลมาก ธุรกิจนั้นได้เปรียบแน่นอน)
แล้วมาพบกันในการอบรมตัวแทน ผู้ประกอบการธุรกิจประกัน จัดโดย โตเกียวมารีนประกัน
เหมาะกับ
ตัวแทนประกันชีวิตที่ต้องการเพิ่มยอดขายผ่าน Line OA
ตัวแทนประกันชีวิตที่ต้องการขยายฐานลูกค้าใน Line OA
ตัวแทนประกันชีวิตที่ต้องการรักษาฐานลูกค้าเก่านำไปสู่กระบวนการบอกต่อ ซื้อซ้ำ
ตัวแทนประกันชีวิตปิดการขายด้วย TikTok
ตัวแทนประกันชีวิตสร้าง Content ด้วย TikTok
โดยอ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ Line OA และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ TikTok

เทคนิคปิดการขายธุรกิจประกันด้วย line oa

เทคนิคปิดการขายธุรกิจประกันด้วย line oa


เทคนิคปิดการขายธุรกิจประกันด้วย TikTok

เทคนิคปิดการขายธุรกิจประกันด้วย TikTok

 

 

Share:

Leave a reply