ตรวจวัดคุณภาพอากาศด้วยตนเองผ่าน Air Quality Index (AQI) ในแอปพลิเคชัน Google Maps

Share:
ตรวจวัดคุณภาพอากาศด้วยตนเองผ่าน Air Quality Index (AQI) ในแอปพลิเคชัน Google Maps
Google Maps เพิ่มข้อมูลดัชนีคุณภาพอากาศ
หรือ Air Quality Index (AQI) ในแอปพลิเคชัน
Google Maps รองรับทั้ง iOS และ Android
ตรวจวัดคุณภาพอากาศด้วยตนเองผ่าน  Air Quality Index (AQI) ในแอปพลิเคชัน Google Maps

ตรวจวัดคุณภาพอากาศด้วยตนเองผ่าน Air Quality Index (AQI) ในแอปพลิเคชัน Google Maps

 
สำหรับบอกคุณภาพอากาศในขณะนั้น ๆ
ว่าในพื้นที่ ที่คุณกำลังจะไป หรือในบริเวณที่คุณอาศัยอยู่
มีค่าดัชนีคุณภาพอากาศ หรือ AQI (Air Quality Index)
อยู่ที่เท่าไหร่ ปลอดภัยหรือไม่
 
ข้อมูลจะถูกรวบรวมมาจาก หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง
เช่น กรมควบคุมมลพิษ และจากเซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ที่มีอยู่ทั่วพื้นที่มาแสดงผลภายในแอป
 
โดยวิธีดูข้อมูลก็คือ เปิดแอป Google Maps
แล้วแตะที่ไอคอนที่รูปเลเยอร์เรียงกันเป็นชั้น ๆ
เลือก ตัวเลือก Air Quality ที่บริเวณขวาล่าง
 
และสามารถใช้งาน การสั่งงานด้วยเสียง
กับลำโพงอัจฉริยะ เช่น Google Nest
เพื่อสอบถามสภาพอากาศได้อีกด้วย
ตรวจวัดคุณภาพอากาศด้วยตนเองผ่าน  Air Quality Index (AQI) ในแอปพลิเคชัน Google Maps

ตรวจวัดคุณภาพอากาศด้วยตนเองผ่าน Air Quality Index (AQI) ในแอปพลิเคชัน Google Maps

Share:

Leave a reply