วิทยากรบรรยาย อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ที่ปรึกษาและวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประชาสัมพันธ์ออนไลน์ โครงการพี่เลี้ยงประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาทักษะสร้างสรรค์สื่อโซเชียลมีเดีย

Share:
ที่ปรึกษาและวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประชาสัมพันธ์ออนไลน์
ขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และที่ปรึกษา อ.พี่ตุ้ย ศักดิ์รพี วลีศิริศักดิ์ พี่ที่เคารพนับถือ ในการให้ไปเป็น วิทยากรบรรยายโครงการพี่เลี้ยงประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาทักษะสร้างสรรค์สื่อโซเชียลมีเดีย ในหัวข้อ นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่กับการสร้างสื่อโซเชียลมีเดีย 360c’ ให้แก่ ผู็บริหาร เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ยินเสียงหัวเราะและรอยยิ้มแห่งความสุข ได้เห็นแววตาแห่งความรู้ และเสียงขอบคุณที่จะนำไปสู่อนาคตของมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ รู้สึกประทับใจในการอบรมในครั้งนี้ อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ที่ปรึกษาและวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประชาสัมพันธ์ออนไลน์

ที่ปรึกษาและวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประชาสัมพันธ์ออนไลน์

ที่ปรึกษาและวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประชาสัมพันธ์ออนไลน์


ที่ปรึกษาและวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประชาสัมพันธ์ออนไลน์

ที่ปรึกษาและวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประชาสัมพันธ์ออนไลน์


ที่ปรึกษาและวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประชาสัมพันธ์ออนไลน์

ที่ปรึกษาและวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประชาสัมพันธ์ออนไลน์


ที่ปรึกษาและวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประชาสัมพันธ์ออนไลน์

ที่ปรึกษาและวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประชาสัมพันธ์ออนไลน์


ที่ปรึกษาและวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประชาสัมพันธ์ออนไลน์

ที่ปรึกษาและวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประชาสัมพันธ์ออนไลน์


ที่ปรึกษาและวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประชาสัมพันธ์ออนไลน์

ที่ปรึกษาและวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประชาสัมพันธ์ออนไลน์


ที่ปรึกษาและวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประชาสัมพันธ์ออนไลน์

ที่ปรึกษาและวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประชาสัมพันธ์ออนไลน์


ที่ปรึกษาและวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประชาสัมพันธ์ออนไลน์

ที่ปรึกษาและวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประชาสัมพันธ์ออนไลน์


ที่ปรึกษาและวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประชาสัมพันธ์ออนไลน์

ที่ปรึกษาและวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Share:

Leave a reply