อ.ดร.ต้นรัก ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิการตลาดดิจิทัล หัวข้อ “ปลดล็อกโอกาสแห่งอนาคตอีคอมเมิร์ซ Amazon ” 

Share:
ปลดล็อกโอกาสแห่งอนาคตอีคอมเมิร์ซ Amazon อ.ดร.ต้นรัก
หัวข้อ “ปลดล็อกโอกาสแห่งอนาคตอีคอมเมิร์ซ Amazon ” 

งานสัมมนาจาก DIPROM x Amazon Global Selling Thailand ที่พาคุณถอดรหัสอนาคตและโอกาสทางธุรกิจอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนให้ดีพร้อม
สร้างโอกาสทางธุรกิจอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน การปั้นแบรนด์และสินค้าไทยให้ไปสู่ตลาดโลก และร่วมพูดคุยกับเหล่า Amazon Seller Ambassador ถึงแนวทางการเพิ่มยอดขายออนไลน์
กับ Unlocking Future Opportunities e-Commerce
โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพ อ.ดร.ต้นรัก ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิการตลาดดิจิทัล

ปลดล็อกโอกาสแห่งอนาคตอีคอมเมิร์ซ Amazon อ.ดร.ต้นรัก

ปลดล็อกโอกาสแห่งอนาคตอีคอมเมิร์ซ Amazon อ.ดร.ต้นรัก


ปลดล็อกโอกาสแห่งอนาคตอีคอมเมิร์ซ Amazon อ.ดร.ต้นรัก

ปลดล็อกโอกาสแห่งอนาคตอีคอมเมิร์ซ Amazon อ.ดร.ต้นรัก


ปลดล็อกโอกาสแห่งอนาคตอีคอมเมิร์ซ Amazon อ.ดร.ต้นรัก

ปลดล็อกโอกาสแห่งอนาคตอีคอมเมิร์ซ Amazon อ.ดร.ต้นรัก

Share:

Leave a reply