โครงการบรรยายให้ความรู้ “สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ผ่าน e-Commerce”  อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรการตลาดออนไลน์

Share:
อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรการตลาดออนไลน์ 1
โครงการบรรยายให้ความรู้ “สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ผ่าน e-Commerce”  อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรการตลาดออนไลน์ ที่ปรึกษาออนไลน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านออนไลน์ ผู้เชียวชาญการตตลาดออนไลน์
ณ สุราษฎร์ธานี ชาวบ้านมีความรู้ มีรายได้ มีอาชีพ สังคมมีสุข การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับชุมชน ปั้นธุรกิจอย่างไร? ให้สำเร็จได้ในยุคดิจิทัล 4.0. สนับสนุนการอบรมให้ความรู้ เสริมทักษะในการประกอบอาชีพ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจ สร้างความมั่นคง สร้างโอกาส สร้างอาชีพ และยกระดับรายได้ ให้กับผู้ประกอบการ
อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรการตลาดออนไลน์ 1

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรการตลาดออนไลน์ 1

 

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรการตลาดออนไลน์ 1

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรการตลาดออนไลน์ 1

 

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรการตลาดออนไลน์ 1

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรการตลาดออนไลน์ 1

 

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรการตลาดออนไลน์ 1

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรการตลาดออนไลน์ 1

 

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรการตลาดออนไลน์ 1

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรการตลาดออนไลน์ 1

 

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรการตลาดออนไลน์ 1

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรการตลาดออนไลน์ 1

 

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรการตลาดออนไลน์ 1

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรการตลาดออนไลน์ 1

 
Share:

Leave a reply