งานสัมมนาวิชาชีพ ครั้งที่ 2 ปี 2565 สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว กับหัวข้อ “เทคนิคการเป็นสุดยอด Sale ร้อยล้าน ในยุคดิจิทัล” อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

Share:
เทคนิคการเป็นสุดยอด Sale ร้อยล้าน ในยุคดิจิทัล อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา 1

งานสัมมนาวิชาชีพ ครั้งที่ 2 ปี 2565 สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว “ วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วลุยจัดสัมมนาใหญ่ สร้างความรู้ด้านการตลาดกับหัวข้อ “เทคนิคการเป็นสุดยอด Sale ร้อยล้าน ในยุคดิจิทัล” โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตลาดดิจิทัลและผู้เชี่ยวชาญการตลาดออนไลน์ อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา เป็นวิทยากรมาให้ความรู้ ความสุข ความหวังในงานครั้งนี้ โดยได้รับความสนใจจากสมาชิกสมาคมจากทั่วประเทศเข้าร่วมงานเพียบ พร้อมได้รับแรงสนับสนุนที่ดีจากหน่วยงานภาครัฐ และผู้สนับสนุนภาคเอกชน ส่งผู้แทนเข้าร่วมคับคั่ง กว่า 350 ท่าน ซึ่งการสัมมนาวิชาชีพทุกครั้งทางสมาคมฯ ได้รับการสนับสนุนจากธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้สนับสนุนหลักดำเนินการจัดงานร่วมกันบนแนวทางเพื่อการพัฒนาวิชาชีพรถยนต์ใช้แล้วสู่มาตรฐานระดับสากล สำหรับการสัมมนาวิชาชีพครั้งที่ 2  ที่จัดไปเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม นั้น นับว่าเป็นการสัมมนาที่สำคัญมากต่อผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว อย่างที่กล่าวไปเพราะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับกฎหมายสำคัญ ทั้งกฎหมายเก่า และกฎหมายใหม่ที่มีผลกระทบต่อผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วโดยตรง เทคนิคการเป็นสุดยอด Sale ร้อยล้าน ในยุคดิจิทัล อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

 

เทคนิคการเป็นสุดยอด Sale ร้อยล้าน ในยุคดิจิทัล อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา 1

เทคนิคการเป็นสุดยอด Sale ร้อยล้าน ในยุคดิจิทัล อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา 1

 

เทคนิคการเป็นสุดยอด Sale ร้อยล้าน ในยุคดิจิทัล อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา 1

เทคนิคการเป็นสุดยอด Sale ร้อยล้าน ในยุคดิจิทัล อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา 1

 

เทคนิคการเป็นสุดยอด Sale ร้อยล้าน ในยุคดิจิทัล อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา 1

เทคนิคการเป็นสุดยอด Sale ร้อยล้าน ในยุคดิจิทัล อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา 1

 

เทคนิคการเป็นสุดยอด Sale ร้อยล้าน ในยุคดิจิทัล อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา 1

เทคนิคการเป็นสุดยอด Sale ร้อยล้าน ในยุคดิจิทัล อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา 1

 

เทคนิคการเป็นสุดยอด Sale ร้อยล้าน ในยุคดิจิทัล อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา 1

เทคนิคการเป็นสุดยอด Sale ร้อยล้าน ในยุคดิจิทัล อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา 1

 

เทคนิคการเป็นสุดยอด Sale ร้อยล้าน ในยุคดิจิทัล อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา 1

เทคนิคการเป็นสุดยอด Sale ร้อยล้าน ในยุคดิจิทัล อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา 1

 

เทคนิคการเป็นสุดยอด Sale ร้อยล้าน ในยุคดิจิทัล อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา 1

เทคนิคการเป็นสุดยอด Sale ร้อยล้าน ในยุคดิจิทัล อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา 1

 

เทคนิคการเป็นสุดยอด Sale ร้อยล้าน ในยุคดิจิทัล อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา 1

เทคนิคการเป็นสุดยอด Sale ร้อยล้าน ในยุคดิจิทัล อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา 1

 

เทคนิคการเป็นสุดยอด Sale ร้อยล้าน ในยุคดิจิทัล อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา 1

เทคนิคการเป็นสุดยอด Sale ร้อยล้าน ในยุคดิจิทัล อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา 1

 

เทคนิคการเป็นสุดยอด Sale ร้อยล้าน ในยุคดิจิทัล อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา 1

เทคนิคการเป็นสุดยอด Sale ร้อยล้าน ในยุคดิจิทัล อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา 1

 

เทคนิคการเป็นสุดยอด Sale ร้อยล้าน ในยุคดิจิทัล อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา 1

เทคนิคการเป็นสุดยอด Sale ร้อยล้าน ในยุคดิจิทัล อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา 1

 

เทคนิคการเป็นสุดยอด Sale ร้อยล้าน ในยุคดิจิทัล อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา 1

เทคนิคการเป็นสุดยอด Sale ร้อยล้าน ในยุคดิจิทัล อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา 1

 

เทคนิคการเป็นสุดยอด Sale ร้อยล้าน ในยุคดิจิทัล อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา 1

เทคนิคการเป็นสุดยอด Sale ร้อยล้าน ในยุคดิจิทัล อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา 1

 

เทคนิคการเป็นสุดยอด Sale ร้อยล้าน ในยุคดิจิทัล อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา 1

เทคนิคการเป็นสุดยอด Sale ร้อยล้าน ในยุคดิจิทัล อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา 1

 

 

Share:

Leave a reply