บรรยาย สร้างงาน สร้างอาชีพ ผ่าน e-commerce อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

Share:
บรรยาย สร้างงาน สร้างอาชีพ ผ่าน e-commerce อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

สร้างงาน สร้างอาชีพ ผ่าน e-commerce ให้กับชาว จ.สุพรรณบุรี ที่น่ารัก ยิ้มแย้มหัวเราะ สนุกสนานทุกคน 555 ชื่นใจ ณ วังยางรีสอร์ท ขอบคุณนะครับ สำหรับ ความประทับใจมาก 

ปัจจุบันสื่อโซเชียลมีเดียเข้ามามีอิทธิพลต่อคนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก จนปฏิเสธไม่ได้ว่าสื่อโซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตของมนุษย์เราแทบทุกด้าน ส่งผลให้สื่อโซเชียลมีเดีย เป็นเหมือนดาบสองคม หากไม่รู้จักใช้ให้ถูกวิธีก็อาจทำให้เราได้รับผลกระทบในเชิงลบ แต่หากรู้จักใช้อย่างเหมาะสม จะก่อให้เกิดประโยชน์และสร้างได้รายให้แก่ตนเองได้ 

ในมุมที่มีประโยชน์ อินเทอร์เน็ตได้เข้ามาทำให้การซื้อ-ขายสินค้าและบริการมีความสะดวกสบายมากขึ้น ทำให้ตลาด e-commerce ในประเทศไทยเติบโตอย่างต่อเนื่องจนกลายมาเป็นไลฟ์สไตล์ของหลายๆ คน ซึ่งจะดีสักแค่ไหน หากเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานพินิจจะสามารถเรียนรู้การซื้อขายในโลก e-commerce และคว้าโอกาสที่จะก้าวมาเป็นพ่อค้า-แม่ค้าออนไลน์ได้ตั้งแต่ยังใช้ชีวิตอยู่ในสถานพินิจ เพราะเมื่อพวกเขาได้พ้นจากพื้นที่แห่งนี้ไปแล้ว เขาจะสามารถนำทักษะยุคใหม่ติดตัวไปพัฒนาเป็นอาชีพที่สร้างรายได้และเลี้ยงตัวเองต่อไปในอนาคต

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ไปสอนเรื่องการสร้างงานสร้างอาชีพผ่านออนไลน์โดยใช้มือถือเครื่องเดียวในการสร้างรายได้ โดยสบู่ตะวันเดือนสนับสนุน

บรรยาย สร้างงาน สร้างอาชีพ ผ่าน e-commerce อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

บรรยาย สร้างงาน สร้างอาชีพ ผ่าน e-commerce อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

 

บรรยาย สร้างงาน สร้างอาชีพ ผ่าน e-commerce อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

บรรยาย สร้างงาน สร้างอาชีพ ผ่าน e-commerce อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

 

บรรยาย สร้างงาน สร้างอาชีพ ผ่าน e-commerce อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

บรรยาย สร้างงาน สร้างอาชีพ ผ่าน e-commerce อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

 

บรรยาย สร้างงาน สร้างอาชีพ ผ่าน e-commerce อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

บรรยาย สร้างงาน สร้างอาชีพ ผ่าน e-commerce อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

 

บรรยาย สร้างงาน สร้างอาชีพ ผ่าน e-commerce อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

บรรยาย สร้างงาน สร้างอาชีพ ผ่าน e-commerce อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

 

บรรยาย สร้างงาน สร้างอาชีพ ผ่าน e-commerce อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

บรรยาย สร้างงาน สร้างอาชีพ ผ่าน e-commerce อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

บรรยาย สร้างงาน สร้างอาชีพ ผ่าน e-commerce อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

บรรยาย สร้างงาน สร้างอาชีพ ผ่าน e-commerce อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

 

บรรยาย สร้างงาน สร้างอาชีพ ผ่าน e-commerce อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

บรรยาย สร้างงาน สร้างอาชีพ ผ่าน e-commerce อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

 

บรรยาย สร้างงาน สร้างอาชีพ ผ่าน e-commerce อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

บรรยาย สร้างงาน สร้างอาชีพ ผ่าน e-commerce อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

 

บรรยาย สร้างงาน สร้างอาชีพ ผ่าน e-commerce อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

บรรยาย สร้างงาน สร้างอาชีพ ผ่าน e-commerce อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

 

บรรยาย สร้างงาน สร้างอาชีพ ผ่าน e-commerce อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

บรรยาย สร้างงาน สร้างอาชีพ ผ่าน e-commerce อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

Share:

Leave a reply