อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับชาว จ.อุดรธานี

Share:
อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ สร้างอาชีพ

ให้ความรู้ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ กับมือถือเครื่องเดียวด้วย e-commerce คนสนใจเยอะมาก ณ จ.อุดรธานี สนุกได้ความรู้แถมเครื่องมือทำเงิน โดยกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยสบู่ตะวันเดือนเพื่อคนไทยให้สร้างรายได้ โดยมี อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ 

โดยปัจจุบันสื่อโซเชียลมีเดียเข้ามามีอิทธิพลต่อคนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก จนปฏิเสธไม่ได้ว่าสื่อโซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตของมนุษย์เราแทบทุกด้าน ส่งผลให้สื่อโซเชียลมีเดีย เป็นเหมือนดาบสองคม หากไม่รู้จักใช้ให้ถูกวิธีก็อาจทำให้เราได้รับผลกระทบในเชิงลบ แต่หากรู้จักใช้อย่างเหมาะสม จะก่อให้เกิดประโยชน์และสร้างได้รายให้แก่ตนเองได้ 

ในมุมที่มีประโยชน์ อินเทอร์เน็ตได้เข้ามาทำให้การซื้อ-ขายสินค้าและบริการมีความสะดวกสบายมากขึ้น ทำให้ตลาด e-commerce ในประเทศไทยเติบโตอย่างต่อเนื่องจนกลายมาเป็นไลฟ์สไตล์ของหลายๆ คน ซึ่งจะดีสักแค่ไหน หากเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานพินิจจะสามารถเรียนรู้การซื้อขายในโลก e-commerce และคว้าโอกาสที่จะก้าวมาเป็นพ่อค้า-แม่ค้าออนไลน์ได้ตั้งแต่ยังใช้ชีวิตอยู่ในสถานพินิจ เพราะเมื่อพวกเขาได้พ้นจากพื้นที่แห่งนี้ไปแล้ว เขาจะสามารถนำทักษะยุคใหม่ติดตัวไปพัฒนาเป็นอาชีพที่สร้างรายได้และเลี้ยงตัวเองต่อไปในอนาคต

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ไปสอนเรื่องการสร้างงานสร้างอาชีพผ่านออนไลน์โดยใช้มือถือเครื่องเดียวในการสร้างรายได้ โดยสบู่ตะวันเดือนสนับสนุน

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ สร้างอาชีพ

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ สร้างอาชีพ


อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ สร้างอาชีพ

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ สร้างอาชีพ


อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ สร้างอาชีพ

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ สร้างอาชีพ


อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ สร้างอาชีพ

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ สร้างอาชีพ


อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ สร้างอาชีพ

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ สร้างอาชีพ


อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ สร้างอาชีพ

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ สร้างอาชีพ


อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ สร้างอาชีพ

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ สร้างอาชีพ


อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ สร้างอาชีพ

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ สร้างอาชีพ


อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ สร้างอาชีพ

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ สร้างอาชีพ


อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ สร้างอาชีพ

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ สร้างอาชีพ

 

Share:

Leave a reply