• เทคโนโลยีดิจิทัลกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา
  6
  Sep

  เทคโนโลยีดิจิทัลกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

  เทคโนโลยีดิจิทัลกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สวัสดีครับทุกท่านในยุคของการเปลี่ยนแปลงของโลกเราวันนี้ ทั้งโรคระบาด ความก้าวหน้าและนวัตกรรมของเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบกระบวนการ โครงสร้างทางด้านกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ด้วยการตระหนักถึงอิทธิพลของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมทุกภาคส่วน และโอกาสและความท้าทายของประเทศไทย ที่จะต้องปรับทิศทางการดำเนินงานให้เหมาะสมและเอื้อต่อการใช้ประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา ในบริบทของประเทศไทย การเข้ามาของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีการเข้ามาอย่างไม่หยุดยั้งในสังคมไทยจะสามารถตอบปัญหาความท้าทายที่ประเทศกำลังเผชิญอยู่ในด้านลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมได้ โดยเฉพาะในส่วนที่มีผลกับเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนนั้นเทคโนโลยีดิจิทัลจะมีผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยการสร้างเศรษฐกิจด้วย e-Commerce สามารถช่วยพัฒนาเศรษฐกิจในชนบทและช่วยลดช่องว่างความไม่เท่าเทียมกันของรายได้คนเมืองและคนในชนบท ซึ่ง e-Commerce สามารถช่วยพัฒนาเศรษฐกิจไม่ใช่เฉพาะในเมืองหลวงหรือหัวเมืองใหญ่แต่ช่วยกระจายรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจในชนบทและชานเมือง ทั้งช่วยให้ประเทศพัฒนาไปอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น โดยแท้จริงแล้ว ...
 • อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ ธุรกิจรถยนต์ เต้นท์รถมือสอง 
  6
  Sep

  “สุดยอดการปิดการขายรถยนต์ในยุคดิจิทัล” อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ Branding & Digital Marketing ธุรกิจรถยนต์ เต้นท์รถมือสอง

  อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ Branding & Digital Marketing ธุรกิจรถยนต์ เต้นท์รถมือสอง วิทยากรการตลาดออนไลน์ การตลาด ธุรกิจออนไลน์ SME Digital Marketing Content Marketing e-commerce ประสบการณ์ตรงจากคนทำธุรกิจจริง ถ่ายทอดอย่างเข้าใจง่าย ...
 • สอนการตลาดขายรถออนไลน์เพื่อเพิ่มยอดขายรถยนต์ อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา
  6
  Sep

  สอนการตลาดขายรถออนไลน์เพื่อเพิ่มยอดขายรถยนต์ อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

  อบรมที่ปรึกษารถยนต์ โชว์รูมสมชายคาร์เซ็นเตอร์ เต๊นท์รถมือสอง รถบ้านมือสอง สมชายคาร์เซ็นเตอร์อรัญ ชลบุรี ณ อ.พานทอง อมตะนคร สุดๆยอดทีมงาน อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา สอนการตลาดขายรถออนไลน์เพื่อเพิ่มยอดขายรถยนต์ และสอนทำการตลาดออนไลน์ และE-commerce ธุรกิจรถยนต์ กลยุทธ์ Lead Generation เพิ่มยอดขายรถ ในวันที่คนเข้าโชว์รูมน้อยลง เพิ่มยอดขายให้ธุรกิจยานยนต์ด้วยการทำตลาดออนไลน์ สอนการตลาดออนไลน์ ให้ปัง เข้าใจง่าย ...