“สุดยอดการปิดการขายรถยนต์ในยุคดิจิทัล” อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ Branding & Digital Marketing ธุรกิจรถยนต์ เต้นท์รถมือสอง

Share:
อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ ธุรกิจรถยนต์ เต้นท์รถมือสอง 
อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ Branding & Digital Marketing ธุรกิจรถยนต์ เต้นท์รถมือสอง วิทยากรการตลาดออนไลน์ การตลาด ธุรกิจออนไลน์ SME Digital Marketing Content Marketing e-commerce ประสบการณ์ตรงจากคนทำธุรกิจจริง ถ่ายทอดอย่างเข้าใจง่าย ได้รับความไว้วางใจจาก หน่วยงานราชการ บริษัทมหาชน องค์กรเอกชน ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และ เอกชน

วันนี้ อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ ได้มาให้ความรู้ ความสุข ความหวัง กับทีมงาน พนักงาน ทีปรึกษาการขายรถยนต์ให้กับ สมชายคาร์เซ็นเตอร์ อรัญ จ.สระแก้ว บริษัท สมชาย คาร์เซ็นเตอร์ อรัญ จำกัด เป็นบริษัทขายรถยนต์มือสองอันดับหนึ่งของภาคตะวันออก เปิดมานานกว่า 38 ปี บริการซื้อ-ขายแลกเปลี่ยน รถมือสอง รถเต็นท์ ในหัวข้อ “สุดยอดการปิดการขายรถยนต์ในยุคดิจิทัล”

ทีมงานพนักงานทุกคน บริษัท สมชาย คาร์เซ็นเตอร์ อรัญ  สนุกและมีทักษะศักยภาพมากๆ อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ที่ปรึกษาการขายรถยนต์ได้ให้ความรู้ไปเต็มๆ ประทับใจมากครับ


อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ ธุรกิจรถยนต์ เต้นท์รถมือสอง 

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ ธุรกิจรถยนต์ เต้นท์รถมือสอง


อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ ธุรกิจรถยนต์ เต้นท์รถมือสอง 

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ ธุรกิจรถยนต์ เต้นท์รถมือสอง


อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ ธุรกิจรถยนต์ เต้นท์รถมือสอง 

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ ธุรกิจรถยนต์ เต้นท์รถมือสอง


อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ ธุรกิจรถยนต์ เต้นท์รถมือสอง 

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ ธุรกิจรถยนต์ เต้นท์รถมือสอง


อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ ธุรกิจรถยนต์ เต้นท์รถมือสอง 

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ ธุรกิจรถยนต์ เต้นท์รถมือสอง


อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ ธุรกิจรถยนต์ เต้นท์รถมือสอง 

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ ธุรกิจรถยนต์ เต้นท์รถมือสอง


อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ ธุรกิจรถยนต์ เต้นท์รถมือสอง 

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ ธุรกิจรถยนต์ เต้นท์รถมือสอง


อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ ธุรกิจรถยนต์ เต้นท์รถมือสอง 

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ ธุรกิจรถยนต์ เต้นท์รถมือสอง


อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ ธุรกิจรถยนต์ เต้นท์รถมือสอง 

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ ธุรกิจรถยนต์ เต้นท์รถมือสอง


อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ ธุรกิจรถยนต์ เต้นท์รถมือสอง 

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ ธุรกิจรถยนต์ เต้นท์รถมือสอง


อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ ธุรกิจรถยนต์ เต้นท์รถมือสอง 

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ ธุรกิจรถยนต์ เต้นท์รถมือสอง


Share:

Leave a reply