ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯพัฒนาเชิงรุกให้บริการตรวจเลือดเพื่อระบุอัลไซเมอร์และจุลินทรีย์ในลำไส้

Share:
อัลไซเมอร์และจุลินทรีย์ในลำไส้

ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯพัฒนาเชิงรุกให้บริการตรวจเลือดเพื่อระบุอัลไซเมอร์และจุลินทรีย์ในลำไส้

ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)พัฒนาเชิงรุกให้บริการตรวจเลือดเพื่อระบุอัลไซเมอร์หรือสมองเสื่อมอื่นๆและระดับการทำลายสมองที่กำลังเกิดขึ้นเพื่อปรับการวางแผนการรักษาเป็นขั้นตอนที่เหมาะสมตั้งแต่ยังไม่มีอาการและที่มีอาการแล้ว

นอกจากนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ยังให้บริการตรวจจุลินทรีย์ในลำไส้โดยการเก็บอุจจาระหาความเสี่ยงของโรคเมตาโบลิคและโรคสมองเสื่อมดูความหลากหลายและประเภทของจุลินทรีย์ประเมินความสำเร็จของการปรับพฤติกรรมอาหารและใช้วิธีการถอดรหัสพันธุกรรม

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์โรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ห้อง 912 อาคาร อปร ชั้น 9 โทร. 0-2256-4000 ต่อ 35692

อัลไซเมอร์และจุลินทรีย์ในลำไส้

อัลไซเมอร์และจุลินทรีย์ในลำไส้


อัลไซเมอร์และจุลินทรีย์ในลำไส้

อัลไซเมอร์และจุลินทรีย์ในลำไส้


อัลไซเมอร์และจุลินทรีย์ในลำไส้

อัลไซเมอร์และจุลินทรีย์ในลำไส้

Share:

Leave a reply