ถ่ายรูปหรือวิดีโอติดภาพผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอม จะผิด PDPA

Share:
ถ่ายรูปหรือวิดีโอติดภาพผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอม จะผิด PDPA

เรื่องที่มักเข้าใจผิดเกี่ยวกับ PDPA

1. ถ่ายรูปหรือวิดีโอติดภาพผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอม จะผิด PDPA
กรณีการถ่ายรูปหรือวิดีโอแล้วติดบุคคลอื่นโดยไม่เจตนา ทว่าไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลนั้น ก็ไม่ถือว่าผิด PDPA

2. โพสต์รูปภาพหรือวิดีโอที่ติดภาพผู้อื่นลงโซเชียลมีเดียโดยไม่ได้รับความยินยอม จะผิด PDPA
หากการโพสต์นั้นใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว ไม่ใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไรและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลนั้น ก็สามารถโพสต์ได้ตามปกติ

3. ติดกล้องวงจรปิดแล้วไม่มีป้ายแจ้งเตือน จะผิด PDPA
หากเป็นการติดกล้องวงจรปิดภายในบ้านและมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันอาชญากรรมหรือรักษาความปลอดภัย ก็ไม่จำเป็นต้องมีป้ายแจ้งเตือน

4. เจ้าของข้อมูลต้องให้ความยินยอมทุกครั้งก่อนนำข้อมูลไปใช้
การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ ไม่จำเป็นต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเสมอไป ในกรณีที่ข้อมูลเหล่านั้นเป็น

  • การทำตามสัญญา
  • การใช้ที่มีกฎหมายให้อำนาจ
  • การใช้เพื่อรักษาชีวิตหรือร่างกายของบุคคล
  • การใช้เพื่อค้นคว้าวิจัยทางสถิติ
  • การใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ
  • การใช้เพื่อปกป้องผลประโยชน์หรือสิทธิของตนเอง
    ถ่ายรูปหรือวิดีโอติดภาพผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอม จะผิด PDPA

    ถ่ายรูปหรือวิดีโอติดภาพผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอม จะผิด PDPA

Share:

Leave a reply