วิทยากรอาชีพดีพร้อม ขายอะไรดีบนเฟสบุ๊ก อ.ดร.ต้นรัก

Share:
วิทยากรอาชีพดีพร้อม ขายอะไรดีบนเฟสบุ๊ก อ.ดร.ต้นรัก วิทยากรกระทรวงอุตสาหกรรม DIPROM
อาชีพดีพร้อม ชุมชนนี้สุดยอด ❤️ เป็นชุมชนที่พัฒนา คนน่ารัก เรียนสนุก เก่งทักษะ มีความสุข บรรยาย ”ขายอะไรดีบนเฟสบุ๊ก” โครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม) เวลา ณ ชุมชนวัดหลวง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
มาบรรยายให้ความรู้ ความสุข ให้กับคนในชุมชน
1. เพื่อดำเนินการฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศภายหลังวิกฤตโควิด-19 โดยมีเป้าหมายการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนผ่านการดำเนินโครงการ หรือกิจกรรม
2. เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน รวมถึงการสร้างการเข้าถึงช่องทางการตลาด พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน
นอกจากนี้ ยังเป็นการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสในการสร้างเศรษฐกิจฐานรากในระดับท้องถิ่นและชุมชนให้เข้มแข็งควบคู่ไปกับการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคเพื่อให้เติบโตอย่างยั่งยืน
อ.ดร.ต้นรัก
#กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม #DIPROM #กระทรวงอุตสาหกรรม #ดีพร้อม #อาชีพดีพร้อม
วิทยากรอาชีพดีพร้อม ขายอะไรดีบนเฟสบุ๊ก อ.ดร.ต้นรัก วิทยากรกระทรวงอุตสาหกรรม DIPROM

วิทยากรอาชีพดีพร้อม ขายอะไรดีบนเฟสบุ๊ก อ.ดร.ต้นรัก วิทยากรกระทรวงอุตสาหกรรม DIPROMวิทยากรอาชีพดีพร้อม ขายอะไรดีบนเฟสบุ๊ก อ.ดร.ต้นรัก วิทยากรกระทรวงอุตสาหกรรม DIPROM

วิทยากรอาชีพดีพร้อม ขายอะไรดีบนเฟสบุ๊ก อ.ดร.ต้นรัก วิทยากรกระทรวงอุตสาหกรรม DIPROMวิทยากรอาชีพดีพร้อม ขายอะไรดีบนเฟสบุ๊ก อ.ดร.ต้นรัก วิทยากรกระทรวงอุตสาหกรรม DIPROM

วิทยากรอาชีพดีพร้อม ขายอะไรดีบนเฟสบุ๊ก อ.ดร.ต้นรัก วิทยากรกระทรวงอุตสาหกรรม DIPROMวิทยากรอาชีพดีพร้อม ขายอะไรดีบนเฟสบุ๊ก อ.ดร.ต้นรัก วิทยากรกระทรวงอุตสาหกรรม DIPROM

วิทยากรอาชีพดีพร้อม ขายอะไรดีบนเฟสบุ๊ก อ.ดร.ต้นรัก วิทยากรกระทรวงอุตสาหกรรม DIPROMวิทยากรอาชีพดีพร้อม ขายอะไรดีบนเฟสบุ๊ก อ.ดร.ต้นรัก วิทยากรกระทรวงอุตสาหกรรม DIPROM

วิทยากรอาชีพดีพร้อม ขายอะไรดีบนเฟสบุ๊ก อ.ดร.ต้นรัก วิทยากรกระทรวงอุตสาหกรรม DIPROMวิทยากรอาชีพดีพร้อม ขายอะไรดีบนเฟสบุ๊ก อ.ดร.ต้นรัก วิทยากรกระทรวงอุตสาหกรรม DIPROM

วิทยากรอาชีพดีพร้อม ขายอะไรดีบนเฟสบุ๊ก อ.ดร.ต้นรัก วิทยากรกระทรวงอุตสาหกรรม DIPROM

Share:

Leave a reply