𝗕𝗹𝗼𝗰𝗸𝗰𝗵𝗮𝗶𝗻 คืออะไร องค์ประกอบสำคัญของ 𝗕𝗹𝗼𝗰𝗸𝗰𝗵𝗮𝗶𝗻 ข้อดีของ 𝗕𝗹𝗼𝗰𝗸𝗰𝗵𝗮𝗶𝗻

Share:
𝗕𝗹𝗼𝗰𝗸𝗰𝗵𝗮𝗶𝗻 คืออะไร องค์ประกอบสำคัญของ 𝗕𝗹𝗼𝗰𝗸𝗰𝗵𝗮𝗶𝗻 ข้อดีของ 𝗕𝗹𝗼𝗰𝗸𝗰𝗵𝗮𝗶𝗻
𝗕𝗹𝗼𝗰𝗸𝗰𝗵𝗮𝗶𝗻 คืออะไร
Blockchain คือฐานข้อมูลแบบกระจายหรือบัญชีแยกประเภทที่ใช้ร่วมกันระหว่างโหนดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ในฐานะที่เป็นฐานข้อมูล blockchain จะจัดเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบดิจิทัล สำหรับการรักษาและบันทึกธุรกรรมที่ปลอดภัย มีความกระจายอำนาจ โปร่งใสและสร้างความไว้วางใจโดยไม่จำเป็นต้องมีบุคคลที่สาม
 
องค์ประกอบสำคัญของ 𝗕𝗹𝗼𝗰𝗸𝗰𝗵𝗮𝗶𝗻
𝟏. 𝐃𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐞𝐝 𝐥𝐞𝐝𝐠𝐞𝐫 𝐭𝐞𝐜𝐡𝐧𝐨𝐥𝐨𝐠𝐲
เทคโนโลยีจัดเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์ ทำให้สมาชิกในเครือข่ายสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสานงาน และทำธุรกรรมระหว่างกันได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านตัวกลางใด ๆ การทำธุรกรรมจะถูกบันทึกเพียงครั้งเดียว ขจัดความซ้ำซ้อนของความพยายามซึ่งเป็นเรื่องปกติของเครือข่ายธุรกิจแบบดั้งเดิม
𝟐. 𝐈𝐦𝐦𝐮𝐭𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐫𝐝𝐬
Immutable เป็นคุณสมบัติสำคัญของเทคโนโลยี Blockchain คือ การเป็นฐานข้อมูลที่ไม่สามารถแก้ไข, เปลี่ยนแปลง, และแทรกแซงได้ เมื่อบันทึกข้อมูลลงไปแล้ว
𝟑. 𝐒𝐦𝐚𝐫𝐭 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐜𝐭𝐬
Smart contract คือสัญญาที่ดำเนินการเองโดยอัตโนมัติเมื่อมีเงื่อนไขของข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายที่เขียนลงในโค้ดโดยตรง
 
ข้อดีของ 𝗕𝗹𝗼𝗰𝗸𝗰𝗵𝗮𝗶𝗻 สำหรับอุตสาหกรรมประกันภัย
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีล่าสุดเช่น blockchain และสัญญาอัจฉริยะหรือ Smart contract ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการช่วยแก้ปัญหารากฐานของความโปร่งใส รวมถึงปรับปรุงกระบวนการประกันภัยทั้งหมดและทําให้การประกันภัยทั่วโลกสามารถเข้าถึงได้สําหรับผู้บริโภคที่เข้าไม่ถึงระบบประกันได้
𝐃𝐚𝐭𝐚-𝐃𝐫𝐢𝐯𝐞𝐧
การประกันในปัจจุบันอาศัยการตีความของผู้ตรวจสอบการเรียกร้องค่าสินไหมแต่ Smart contract จะดําเนินการโดยตรงจากข้อมูล ตัวอย่างเช่น การจ่ายเงินประกันพืชผลสามารถถูกเรียกใช้โดยข้อมูลสภาพอากาศสร้างกระบวนการอัตโนมัติตามทริกเกอร์ ผู้ให้บริการประกันภัยสามารถได้รับหลักฐานที่ตรวจสอบได้ว่าการเรียกร้องเกิดขึ้นเนื่องจากใช้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ เช่นอุปกรณ์ IoT หรือ APIs ต่าง ๆ
𝐒𝐭𝐫𝐞𝐚𝐦𝐥𝐢𝐧𝐞𝐝
สัญญาอัจฉริยะ (Smart contract) สามารถทำงานได้แบบอัตโนมัติและจัดเก็บข้อมูลในเครือข่ายแบบกระจายอำนาจอย่าง blockchain จึงเร็วกว่า ถูกกว่า และมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาดน้อยกว่า Smart contract สำหรับอุตสาหกรรมประกันภัยมีเป้าหมายเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับระบบประกันภัย ทำให้ผู้ซื้อประกันในรูปแบบของเบี้ยประกันที่ต่ำกว่าและการจ่ายค่าสินไหมที่เร็วขึ้นมาก
𝐃𝐢𝐠𝐢𝐭𝐢𝐳𝐞𝐝
Smart contract ช่วยนําสัญญาประกันภัยทางกายภาพมาสู่โลกดิจิทัล แต่ยังสามารถเปิดใช้งานได้รวดเร็วและทำงานโดยอัตโนมัติช่วยเพิ่มความคล่องตัวในกระบวนการต่างๆ มากขึ้น
𝐆𝐥𝐨𝐛𝐚𝐥𝐥𝐲 𝐀𝐜𝐜𝐞𝐬𝐬𝐢𝐛𝐥𝐞
เนื่องจากรูปแบบการประกันภัยแบบดั้งเดิมขึ้นอยู่กับความไว้วางใจและบังคับใช้กันทั่วไปโดยระบบกฎหมาย ผู้คนหรือคนงานทั่วโลกอาจไม่สามารถเข้าถึงแหล่งประกันที่เชื่อถือได้ การประกันภัยบน Blockchain เป็นโอกาสที่ดีสําหรับผู้คนที่ไม่มีสิทธิได้เข้าถึงประกันภัยได้ ตั้งแต่ชาวประมงไปจนถึงเกษตรกรในการเข้าถึงการประกันภัยที่เชื่อถือและมีประสิทธิภาพได้
𝐄𝐱𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐥𝐥𝐲 𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞𝐝
เพื่อให้สัญญาอัจฉริยะมีความสามารถขั้นสูงที่สามารถแทนที่และปรับปรุงโครงสร้างการประกันภัยแบบดั้งเดิมได้จําเป็นต้องมีการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยโปร่งใสและรักษาความเป็นส่วนตัวกับข้อมูลภายนอก เช่น IoT , API เพื่อเรียกใช้ Smart contract และการเข้าถึงระบบอื่น ๆ เพื่อเข้าถึงข้อมูลบางอย่าง
𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐩𝐚𝐫𝐞𝐧𝐭
Blockchain เพิ่มความโปร่งใสในระดับสูงในทุกระดับซึ่งช่วยเชื่อมช่องว่างความโปร่งใสระหว่างผู้ให้บริการประกันภัยและผู้ถือกรมธรรม์สําหรับการประกันภัยทุกรูปแบบได้ Smart contract เป็นหัวใจสําคัญของการประกันภัยบน blockchain ที่ดําเนินการโดยอัตโนมัติจึงไม่จําเป็นต้องใช้แรงงานคน โปร่งใสที่สามารถตรวจสอบได้โดยทั้งผู้ถือกรมธรรม์และผู้ให้บริการประกันภัย
𝗕𝗹𝗼𝗰𝗸𝗰𝗵𝗮𝗶𝗻 คืออะไร องค์ประกอบสำคัญของ 𝗕𝗹𝗼𝗰𝗸𝗰𝗵𝗮𝗶𝗻 ข้อดีของ 𝗕𝗹𝗼𝗰𝗸𝗰𝗵𝗮𝗶𝗻

𝗕𝗹𝗼𝗰𝗸𝗰𝗵𝗮𝗶𝗻 คืออะไร องค์ประกอบสำคัญของ 𝗕𝗹𝗼𝗰𝗸𝗰𝗵𝗮𝗶𝗻 ข้อดีของ 𝗕𝗹𝗼𝗰𝗸𝗰𝗵𝗮𝗶𝗻

𝗕𝗹𝗼𝗰𝗸𝗰𝗵𝗮𝗶𝗻 คืออะไร องค์ประกอบสำคัญของ 𝗕𝗹𝗼𝗰𝗸𝗰𝗵𝗮𝗶𝗻 ข้อดีของ 𝗕𝗹𝗼𝗰𝗸𝗰𝗵𝗮𝗶𝗻

𝗕𝗹𝗼𝗰𝗸𝗰𝗵𝗮𝗶𝗻 คืออะไร องค์ประกอบสำคัญของ 𝗕𝗹𝗼𝗰𝗸𝗰𝗵𝗮𝗶𝗻 ข้อดีของ 𝗕𝗹𝗼𝗰𝗸𝗰𝗵𝗮𝗶𝗻

Share:

Leave a reply