โครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม) อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

Share:
โครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา 2
โครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม)
ชุมชนคนรักหัวตะเข้ กรุงเทพมหานคร
โดยกองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ความรู้ ความสุข ความหวัง เกิดขึ้นที่นี่กับ

 5 ชุดวิชา ที่จะสร้างองค์ความรู้ พัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้
ต่อยอดการดำเนินธุรกิจ ให้โตแบบ “ดีพร้อม”

ชุดวิชาที่ 1 ปลดล็อคหนี้สิน พร้อมสร้างมาตรฐานการผลิตใหม่ (Unlock Mindset to Success
ชุดวิชาที่ 2 ปั้นไอเดียธุรกิจ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ (Business Idea Thinking)
ชุดวิชาที่ 3 สร้างแบรนด์สินค้าให้ปัง เด่นดังในเฟสบุ๊ค (Step Up Your Brand and Storytelling)
ชุดวิชาที่ 4 การปั้นแบรนด์และการตลาด สำหรับโลกยุคใหม่ (Branding & Marketing Shortcut)
ชุดวิชาที่ 5 ก้าวสู่การบริการและการขายแบบมืออาชีพ (Customer Service Skills & How to Improve)
อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

โครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา 2

โครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา 2


โครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา 2

โครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา 2


โครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา 2

โครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา 2


โครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา 2

โครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา 2


โครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา 2

โครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา 2

 
Share:

Leave a reply