ทักษะที่คนดิจิทัลควรมี Digital Marketing Skill 2023

Share:
ทักษะที่คนดิจิทัลควรมี Digital Marketing Skill 2023

ทักษะที่คนดิจิทัลควรมี Digital Marketing Skill 2023

ซึ่งโลกต้องการคนที่เรียนรู้และพัฒนาอยู่ต่อเนื่องจนมีทักษะด้านดิจิทัล โดยทุกสายอาชีพในปี 2023 นี้ทุกคนจำเป็นต้องมีทั้่ง Hard Skill และ Soft Skill ควบคู่กันไป เพื่อให้งานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด สำหรับสาย Digital Marketing มีทักษะที่น่าสนใจดังนี้
1. การทำ SEO ให้ติดอันดับบน Google
2. เทคนิคในการเขียนคอนเทนต์ให้ดึงดูดลูกค้า
3. ยิงโฆษณาออนไลน์ได้หลากหลายแพลตฟอร์ม
4. การวิเคราะห์ข้อมูลที่มี เพื่อนำมาต่อยอดพัฒนาธุรกิจ
5. Multi Tasking ทำงานที่หลากหลายได้พร้อม ๆ กัน
6. การสื่อสารที่ดี สามารถประสานงานกับผู้อื่นได้
7. ความคิดสร้างสรรค์ สร้างความแปลกใหม่
8. ความสามารถในการปรับตัว พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

ทักษะที่คนดิจิทัลควรมี Digital Marketing Skill 2023

ทักษะที่คนดิจิทัลควรมี Digital Marketing Skill 2023

สำหรับ Hard Skill ทั้งหมดที่ได้บอกไป ใครที่ยังรู้สึกว่ายังขาดและอยากพัฒนา คอร์สเรียนออนไลน์จาก DIGITORY คือตัวช่วยที่ดีของคุณ ไม่ว่าจะเป็น คอร์สเรียน ทำ SEO ติดอันดับบน Google ได้ แบบไม่ใช้เงินโฆษณา, Content Marketing สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์, Google Ads ติดอันดับไว ใช้ Keyword เป็น, เจาะลึกทุก Report บน Google Analytics มั่นพัฒนากันนะครับเพื่เป็นคนดิจิทัล 2023 ที่ใครๆฏหลงใหลในตัวคุณ

 

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์การตลาดออนไลน์ ผู้เชี่ยวชาญการตลาดออนไลน์ ผู้เชี่ยวชาญการตลาดดิจิทัล ที่ปรึกษาการตลาด

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา
อาจารย์การตลาดออนไลน์
ผู้เชี่ยวชาญการตลาดออนไลน์ ผู้เชี่ยวชาญการตลาดดิจิทัล
ที่ปรึกษาการตลาด

Share:

Leave a reply