“นิเทศศาสตร์ดิจิทัล นิเทศศาสตร์ มสธ.” คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2/2565

Share:
"นิเทศศาสตร์ดิจิทัล นิเทศศาสตร์ มสธ." คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครนักศึกษาใหม่

“นิเทศศาสตร์ดิจิทัล นิเทศศาสตร์ มสธ.” คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครนักศึกษาใหม่
Success Way @Nitade STOU

"นิเทศศาสตร์ดิจิทัล นิเทศศาสตร์ มสธ." คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครนักศึกษาใหม่

“นิเทศศาสตร์ดิจิทัล นิเทศศาสตร์ มสธ.” คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครนักศึกษาใหม่

สร้างนักนิเทศศาตร์มืออาชีพยุคใหม่ กับนักวิชาการมืออาชีพ ตอบโจทย์อนาคต สู่ความสำเร็จ ที่ใครๆก็เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา กับสุดยอดหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี นิเทศศาสตรบัณฑิต (สื่อสารดิจิทัล)

หลักสูตรปริญญาโท 2 ปี
-นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)
-นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

หลักสูตรปริญญาเอก 3 ปี
-ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)
-ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ (1 ปี)

หลักสูตรประกาศนียบัตรนวัตกรรมการสื่อสารสร้างสรรค์ (พลเมืองดิจิทัล)

หลักสูตรประกาศนียบัตรนวัตกรรมการสื่อสารสร้างสรรค์ (สุขภาวะสร้างสรรค์)

หลักสูตรประกาศนียบัตรการประกอบกิจการสื่อสารในยุคดิจิทัล หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565

หลักสูตรประกาศนียบัตรกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดในยุคดิจิทัล หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565

สนใจสมัครเรียน ….
https://forms.gle/P5fvxHkxvpsymnDY6

แอดไลน์ https://line.me/R/ti/g/mgv_C4tT9k
Facebbok https://www.facebook.com/STOU.Commarts/
โทร. 02 504 8351-3

รายละเอียดแต่ละหลักสูตร

"นิเทศศาสตร์ดิจิทัล นิเทศศาสตร์ มสธ." คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครนักศึกษาใหม่

“นิเทศศาสตร์ดิจิทัล นิเทศศาสตร์ มสธ.” คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครนักศึกษาใหม่

 

"นิเทศศาสตร์ดิจิทัล นิเทศศาสตร์ มสธ." คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครนักศึกษาใหม่

“นิเทศศาสตร์ดิจิทัล นิเทศศาสตร์ มสธ.” คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครนักศึกษาใหม่

 

"นิเทศศาสตร์ดิจิทัล นิเทศศาสตร์ มสธ." คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครนักศึกษาใหม่

“นิเทศศาสตร์ดิจิทัล นิเทศศาสตร์ มสธ.” คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครนักศึกษาใหม่

 

"นิเทศศาสตร์ดิจิทัล นิเทศศาสตร์ มสธ." คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครนักศึกษาใหม่

“นิเทศศาสตร์ดิจิทัล นิเทศศาสตร์ มสธ.” คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครนักศึกษาใหม่

 

"นิเทศศาสตร์ดิจิทัล นิเทศศาสตร์ มสธ." คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครนักศึกษาใหม่

“นิเทศศาสตร์ดิจิทัล นิเทศศาสตร์ มสธ.” คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครนักศึกษาใหม่

 

"นิเทศศาสตร์ดิจิทัล นิเทศศาสตร์ มสธ." คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครนักศึกษาใหม่

“นิเทศศาสตร์ดิจิทัล นิเทศศาสตร์ มสธ.” คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครนักศึกษาใหม่

 

Share:

Leave a reply