อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา สัมภาษณ์ วิทยุกรมประชาสัมพันธ์ FM 105 MHz Radio Online NBT Radio Thailand รู้เท่าทันกับการใช้ชีวิตเทคโนโลยีในโลกยุคปัจจุบัน 2023”

Share:
อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา สัมภาษณ์ วิทยุกรมประชาสัมพันธ์ FM 105 MHz Radio Online NBT Radio Thailand
“เสียงเปลี่ยน ความรู้และความรักไม่เปลี่ยน”
เสียงสัมภาษณ์อัพเดตความรู้ “รู้เท่าทันกับการใช้ชีวิตเทคโนโลยีในโลกยุคปัจจุบัน 2023”
กับวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ FM 105 MHz – Radio Online – NBT | Radio Thailand เครือข่ายวิทยุฯเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว สถานีวิทยุในเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
คอยติดตามชมครั้งต่อไปขอบคุณณัฐพล ศรีภิรมย์ ผู้ดำเนินรายการ

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา สัมภาษณ์ วิทยุกรมประชาสัมพันธ์ FM 105 MHz – Radio Online – NBT Radio Thailand รู้เท่าทันกับการใช้ชีวิตเทคโนโลยีในโลกยุคปัจจุบัน 2023”

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา สัมภาษณ์ วิทยุกรมประชาสัมพันธ์ FM 105 MHz  Radio Online NBT  Radio Thailand

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา สัมภาษณ์ วิทยุกรมประชาสัมพันธ์ FM 105 MHz Radio Online NBT Radio Thailand

 

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์การตลาดออนไลน์ ผู้เชี่ยวชาญการตลาดออนไลน์ ผู้เชี่ยวชาญการตลาดดิจิทัล ที่ปรึกษาการตลาด

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา
อาจารย์การตลาดออนไลน์
ผู้เชี่ยวชาญการตลาดออนไลน์ ผู้เชี่ยวชาญการตลาดดิจิทัล
ที่ปรึกษาการตลาด

Share:

Leave a reply