หลักสูตรดิจิทัลคอมเมิร์ซ อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

Share:
หลักสูตรดิจิทัลคอมเมิร์ซ อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

หลักสูตรดิจิทัลคอมเมิร์ซ อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา
ดิจิทัลคอมเมิร์ซ
จุดประสงค์หลัก เข้าใจธุรกิจและอีคอมเมิร์ชประเภทต่าง ๆ เข้าใจภัยอันตรายจากการซื้อของออนไลน์
เข้าใจเล่ห์เหลี่ยมของผู้ขายที่ไม่ประสงค์ดี และขั้นตอนเมื่อโดนโกง

ผู้ศึกษาจำเป็นต้องเข้าใจการทำธุรกิจออนไลน์ หรือ อิคอมเมิร์ซ ประเภทต่าง ๆ รวมถึง อันตราย ภัย และ ความเลี่ยงจากการทำธุรกรรมนั้น พร้อมทั้งวิธีป้องกัน ลดความเสี่ยงและรับมือ กับ อันตราย ภัย และความเสี่ยงเหล่านั้น โดยรู้ขั้นตอนปฏิบัติเมื่อตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงเหล่านี้ 

—-
วิทยากรบรรยายการตลาดออนไลน์หน่วยหน่วยงานรัฐและเอกชนหลากกลายที่ประสบการณ์กว่า 10 ปี อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดิจิทัล ผู้เชี่ยวชาญการตลาดออนไลน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ วิทยากรดิจิทัล วิทยากรการตลาดออนไลน์ บรรณาธิการหนังสือพิมฑ์บทความ Digital Marketing เว็บไซต์ http://www.ajtonrak.com/ เพจเฟสบุ๊กอาจารย์ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา https://facebook.com/tonraktoyou โทร 085-8269302 รับบงานบรรยาย วิทยากรการตลาดออนไลน์ การตลาด ธุรกิจออนไลน์ SME Digital Marketing Content Marketing e-commerce ประสบการณ์ตรงจากคนทำธุรกิจจริง ถ่ายทอดอย่างเข้าใจง่าย เป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยและที่ปรึกษากระทรวงพาณิยช์ ที่ปรึกษากระทรวงอุตสาหกรรม

Share:

Leave a reply