สุดยอดหลักสูตรเฟซบุ๊ก 2023 เปลี่ยน นักประชาสัมพันธ์ต้องปรับ’ เปิดรับผู้สนใจ เรียนรู้เคล็ดลับกับหลักสูตร “สร้างนักประชาสัมพันธ์และโฆษณา Facebook Marketing & Advertising” โดยกูรูระดับประเทศ อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

Share:
สุดยอดหลักสูตรเฟซบุ๊ก 2023 เปลี่ยน นักประชาสัมพันธ์ต้องปรับ’ เปิดรับผู้สนใจ เรียนรู้เคล็ด

สุดยอดหลักสูตรเฟซบุ๊ก 2023 เปลี่ยน นักประชาสัมพันธ์ต้องปรับ’ เปิดรับผู้สนใจ เรียนรู้เคล็ดลับกับหลักสูตร “สร้างนักประชาสัมพันธ์และโฆษณา Facebook Marketing & Advertising” โดยกูรูระดับประเทศ

ขอเชิญนักประชาสัมพันธ์ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “สร้างนักประชาสัมพันธ์และโฆษณา Facebook Marketing & Advertising” กับ อาจารย์ ดร.ธวัชชัย สุขสีดา (อ.ดร.ต้นรัก) (http://www.ajtonrak.com/index.php/20170115ajtonrak/ ) และอาจารย์อภิรดา อ่อนเอี่ยม (อ.ลูกหมี)

ในวันพุธ ที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมช่อแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ค่าลงทะเบียนเข้าอบรมเพียงท่านละ 1,200 บาท พร้อมการสอบรับใบประกาศ Facebook Blueprint Certification

สมัครได้เลยที่ https://forms.gle/Wypu32JA1uYL4FMK9

สิ่งที่คุณจะได้จากเรา

– แนะเคล็ดลับ เมื่อ Facebook เปลี่ยนไป นักประชาสัมพันธ์จะต้องเตรียมพร้อมรับมืออย่างไร

– พื้นฐาน Facebook Marketing
– Content กับ Facebook Fanpage
– การใช้ฟังก์ชั่นและเครื่องมือสำหรับ Facebook Fanpage
– โฆษณาบน Facebook
– โครงสร้างของแคมเปญ
– การตั้งค่าโฆษณาบน Facebook / Workshop
– เทคนิคการออกแบบโฆษณาบน Facebook
– การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
– การกำหนดกลุ่มเป้าหมายขั้นสูง
– สอบวัดผลรับใบประกาศ Facebook Blueprint Certification

จัดโดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-160-1023 ,094-4985317 (เพลง), 093-1926564 (ยิม)

Share:

Leave a reply