หลักสูตรอบรมการตลาดเฟสบุ๊ค อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณเชี่ยวชาญการตลาดดิจิทัล

Share:
วิทยากรอบรมการตลาดเฟสบุ๊ค-อ.ดร.ต้นรัก-ธวัชชัย-สุขสีดา-ผู้ทรงคุณเชี่ยวชาญการตลาดดิจิทัล-1-1

วิทยากรอบรมการตลาดเฟสบุ๊ค อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณเชี่ยวชาญการตลาดดิจิทัล

อบรมเคล็ดลับ Facebook สำหรับนักประชาสัมพันธ์ พนักงาน หน่วงงาน องค์กรรัฐและเอกชน ที่จะต้องเตรียมพร้อมรับมืออย่างไรเมื่อการตลาดเฟสบุ๊คเปลี่ยนไป
เนื้อหาหลักสูตรอบรมการตลาดเฟสบุ๊ค อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณเชี่ยวชาญการตลาดดิจิทัล

– พื้นฐาน Facebook Marketing
– Content กับ Facebook Fanpage
– การใช้ฟังก์ชั่นและเครื่องมือสำหรับ Facebook Fanpage
– โฆษณาบน Facebook
– โครงสร้างของแคมเปญ
– การตั้งค่าโฆษณาบน Facebook / Workshop
– เทคนิคการออกแบบโฆษณาบน Facebook
– การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
– การกำหนดกลุ่มเป้าหมายขั้นสูง
– สอบวัดผลรับใบประกาศ Facebook Blueprint Certification

วิทยากรอบรมการตลาดเฟสบุ๊ค อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณเชี่ยวชาญการตลาดดิจิทัล
วิทยากรอบรมการตลาดเฟสบุ๊ค อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณเชี่ยวชาญการตลาดดิจิทัล
วิทยากรอบรมการตลาดเฟสบุ๊ค อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณเชี่ยวชาญการตลาดดิจิทัล
วิทยากรอบรมการตลาดเฟสบุ๊ค อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณเชี่ยวชาญการตลาดดิจิทัล
วิทยากรอบรมการตลาดเฟสบุ๊ค อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณเชี่ยวชาญการตลาดดิจิทัล
Share:

Leave a reply