มรภ.สวนสุนันทา เสริมศักยภาพบุคลากร จัดอบรม “สร้างนักประชาสัมพันธ์และโฆษณา Facebook Marketing & Advertising” เชิญผู้เชี่ยวชาญการตลาดเฟสบุ๊ค อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา มาแบ่งปันความรู้

Share:
ผู้เชี่ยวชาญการตลาดเฟสบุ๊ค อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการอบรมหลักสูตร “สร้างนักประชาสัมพันธ์และโฆษณา Facebook Marketing & Advertising” เพื่อพัฒนาศักยภาพนักประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยให้มีเทคนิคในการสร้างแบรนด์ สร้างคอนเทนต์ และการใช้ฟังก์ชั่นการใช้งานและเครื่องมือต่างๆ บน Facebook ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายใต้สถานการณ์วิกฤตให้ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยมี นายนฤพล ศรีสว่าง ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นประธานเปิดโครงการอบรม ในวันที่ 29 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมช่อแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อบรมหลักสูตร “สร้างนักประชาสัมพันธ์และโฆษณา Facebook Marketing & Advertising”

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ธวัชชัย สุขสีดา (อ.ดร.ต้นรัก) และ อาจารย์อภิรดา อ่อนเอี่ยม (อ.ลูกหมี) เป็นวิทยากรบรรยายพร้อมให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ทำกิจกรรมร่วมกัน โดยบรรยากาศตลอดการอบรมเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ซึ่งในช่วงท้ายผู้เข้าอบรมได้มีการสอบวัดผลรับใบประกาศ Facebook Blueprint Certification ด้วยตนเอง

เชิญผู้เชี่ยวชาญการตลาดเฟสบุ๊ค อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

อาจารย์ ดร.ธวัชชัย สุขสีดา (อ.ดร.ต้นรัก) และ อาจารย์อภิรดา อ่อนเอี่ยม (อ.ลูกหมี) 

ภาพบรรยายกาศการอบรม หลักสูตร “สร้างนักประชาสัมพันธ์และโฆษณา Facebook Marketing & Advertising” สนุกได้ความรู้ มีความสุข

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทร 02-160-1023

Share:

Leave a reply