วิทยากร ติดอาวุธ E-Commerce เสริมความรู้ด้านการค้าชายแดน ไทย ลาว เมียนมาร์ อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้เชี่ยวชาญ e-Commerce เพื่อการค้าระหว่างประเทศ

Share:
อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้เชี่ยวชาญ e-Commerce เพื่อการค้าระหว่างประเทศ

ร่วมแบ่งปัน เสวนา การขับเคลื่อนการค้าชายแดนภาคเหนือ “ติดอาวุธ E-Commerce เสริมความรู้ด้านการค้าชายแดน ไทย ลาว เมียนมาร์ ให้กับสำนักงานพาณิชย์ 17 จังหวัดภาคเหนือและผู้ประกอบการการค้าชายแดน ข้ามแดนของประเทศไทย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทั้งหมด 150 ราย
ในการประชุมการค้าชายแดนภาคเหนือ ไทย – ลาว – เมียนมาร์ Northern of Thailand – Laos – Myanmar Border Trade Meeting ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท
นางวรรณภรณ์ เกตุทัต ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ประธานพิธี
โดยมีนางณัฐพร มหาไพบูลย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงราย กล่าววัตถุประสงค์ของงาน
นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวเปิดงาน
ร้อยตำรวจเอกดร.นิติภูมิ นวรัตน์ บรรยายเปิดหัวข้อ : ทิศทางการค้สการลงทุนกับกลุ่มประเทศอาเซียน
ดร. ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร รองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนและอดีตอัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) ณ กรุงปักกิ่ง บรรยายหัวข้อ : เศรษฐกิจจีนในยุคดิจิทัล
ดร.ธวัชชัย สุขสีดา ผู้เชี่ยวชาญ e-Commerce เพื่อการค้าระหว่างประเทศ เสวนา : ติดอาวุธ E-Commerce เสริมความรู้ด้านการค้าชายแดน ไทย ลาว เมียนมาร์ โดยอาจารย์
จัดงานโดยกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้เชี่ยวชาญ e-Commerce เพื่อการค้าระหว่างประเทศ ภาพกิจกรรมบรรยายในการประชุมการค้าชายแดนภาคเหนือ ไทย – ลาว – เมียนมาร์ Northern of Thailand – Laos – Myanmar Border Trade Meeting

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้เชี่ยวชาญ e-Commerce เพื่อการค้าระหว่างประเทศ
อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้เชี่ยวชาญ e-Commerce เพื่อการค้าระหว่างประเทศ
อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้เชี่ยวชาญ e-Commerce เพื่อการค้าระหว่างประเทศ
อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้เชี่ยวชาญ e-Commerce เพื่อการค้าระหว่างประเทศ
อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้เชี่ยวชาญ e-Commerce เพื่อการค้าระหว่างประเทศ
อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้เชี่ยวชาญ e-Commerce เพื่อการค้าระหว่างประเทศ
Share:

Leave a reply