โลกยุคดิจิทัลขับเคลื่อนด้วยความเร็ว บทความหนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์ โดย อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

Share:
อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

สวัสดีครับทุกวันนี้เราอยู่กับความเร็ว (Speed) มาช้านาน นับแต่การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ต ทำให้สังคมและวิถีชีวิตของเราค่อยๆ ตกเป็นทาสของเวลาและความเร่งรีบ ลำพังแค่อินเทอร์เน็ตในที่ทำงานเริ่มช้าลงไม่ได้ดั่งใจ เราจะรู้สึกหงุดหงิด หัวหน้าสั่งงานตอนใกล้จะเลิกงานแล้วต้องทำให้เสร็จ เพราะเป็นงานด่วน เราแชตกับเพื่อนในโซเชียลมีเดียแล้วเขาตอบกลับช้า เราอาจมีอาการกระวนกระวายคล้ายกับเป็นไบโพลาร์ เราอยากรวยและประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อย เรากินอาหารจานด่วน (Fast Food) เพราะรู้สึกไม่อยากเสียเวลา เราอยากเดินทางถึงที่หมายอย่างทันท่วงที และอื่นๆ อีกมากมายที่ทำให้เรากลายเป็นคนเสพติดความเร็วและ ‘รอไม่ได้’

แน่นอนว่าเรามิอาจต้านทานความเร็วที่ขับเคลื่อนโลกใบนี้ สังคมของเราผูกติดกับความเร็วและนับวันก็จะเร็วมากขึ้นเรื่อยๆ เป็นจุดตัดสินแพ้ชนะทั้งมิติของสังคม เศรษฐกิจ และประเทศ หากแต่คำถามสำคัญคือเราจะอยู่อย่างไรเพื่อเข้าใจและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

นับแต่ยุคเกษตรกรรมจนถึงยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม มนุษย์คิดค้นเครื่องมือและเทคโนโลยีต่างๆ ที่ช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่สะดวกสบายมากขึ้น พร้อมกับความเป็นสังคมเมืองที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายและเร่งรีบก็เกิดอย่างชัดเจนในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรม เมื่อคนอพยพเข้ามาในเมืองเพื่อหาโอกาสทำงาน ส่งผลให้เมืองเต็มไปด้วยคนจำนวนมาก 

โดยเฉพาะการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร เป็นการเปลี่ยนผ่านจากแอนะล็อกสู่ดิจิทัล หรือที่เรียกว่า ‘การปฏิวัติดิจิทัล’ (Digital Revolution) เมื่อมนุษย์คิดค้นคอมพิวเตอร์พร้อมกับนำเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้งาน การเชื่อมโยงติดต่อสื่อสารด้วยระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลและความรู้ต่างๆ ได้เกือบทุกพื้นที่ทั่วโลกได้ตลอดเวลาและตามที่ต้องการ

ผลกระทบจากการปฏิวัติดิจิทัลเกิดเป็นโลกยุคดิจิทัล ทำให้ส่งผลให้โลกเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว เราเห็นการเกิดขึ้นของระบบเศรษฐกิจที่เรียกว่า ‘ทุนนิยมเร่งด่วน’ (Fast Capitalism) การปรับตัวสู่ความเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizens) และเด็กรุ่นหลังที่เติบโตมากับสิ่งเหล่านี้ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้เราเห็นคำศัพท์อย่าง AI, Blockchain, Big Data และ Cloud Computing เป็นต้น หรือในภาคธุรกิจเองก็เริ่มมุ่งการ Transformation ปรับทัพองค์กรไปสู่ดิจิทัล ส่วนจะทำได้มากน้อยเพียงใดก็อีกเรื่องหนึ่ง

อ.ดร.ตันรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์ วิทยากรด้านออนไลน์และที่ปรึกษาด้านดิจิทัล ผู้เชี่ยวชาญการตลาดออนไลน์ ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ บทความหนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์ : หนังสือพิมพ์รายปักษ์ เพื่อการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความเข้มแข็งและมั่นคง. ประจำเดือน  16-31 พฤษภาคม 2566 เรื่อง โลกยุคดิจิทัลขับเคลื่อนด้วยความเร็ว อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา บทความหนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์

บทความหนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์ อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา
บทความหนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์ อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา
บทความหนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์ อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา
Share:

Leave a reply