การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สร้างร้านค้าออนไลน์ด้วย Line OA และ Line Myshop พร้อมสร้างสื่อสินค้าให้ดึงดูดใจด้วย Canva” อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

Share:
สร้างร้านค้าออนไลน์ด้วย Line OA อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้เชี่ยวชาญดิจิทัล

การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สร้างร้านค้าออนไลน์ด้วย Line OA และ Line Myshop พร้อมสร้างสื่อสินค้าให้ดึงดูดใจด้วย Canva” อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์สอนและผู้ทรงคุณ ผู้เชี่ยวชาญการตลาดดิจิทัล สามรถชมภาพบรรยากาศความสุข ความตั้งใจในการเรียนรู้วันนี้กับการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สร้างร้านค้าออนไลน์ด้วย Line OA และ Line Myshop พร้อมสร้างสื่อสินค้าให้ดึงดูดใจด้วย Canva”

ณ ศูนย์กีฬาและสนามกีฬากองบัญชาการกองทัพไทย 17 รามอินทรา ทุกคนน่ารักและตั้งใจเรียนมากๆครับ ชื่นชมด้วยรักและเคารพ

สร้างร้านค้าออนไลน์ด้วย Line OA อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้เชี่ยวชาญดิจิทัล
สร้างร้านค้าออนไลน์ด้วย Line OA อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้เชี่ยวชาญดิจิทัล
สร้างร้านค้าออนไลน์ด้วย Line OA อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้เชี่ยวชาญดิจิทัล
สร้างร้านค้าออนไลน์ด้วย Line OA อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้เชี่ยวชาญดิจิทัล
สร้างร้านค้าออนไลน์ด้วย Line OA อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้เชี่ยวชาญดิจิทัล
สร้างร้านค้าออนไลน์ด้วย Line OA อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้เชี่ยวชาญดิจิทัล
Share:

Leave a reply