วิทยากรอบรมโครงการทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีและสื่อออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพเกิดคุณค่าในยุคดิจิทัล

Share:

ที่ไหน เวลาใด ใคร ๆ ก็เรียนได้ กับ อ.ต้นรัก
3 สิ่งที่ได้คือ
ความรู้
ความสุข
และโอกาส
โดยมอบให้กับทุกช่วงวัยด้วยหัวใจ กับการแบ่งปันการสอนแบบ Exclusive แบบจับมือทำ จนเป็น จนมีตัวตนและร้านค้าในโลกออนไลน์กันทุกท่าน
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างให้มีทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีและสื่อออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพเกิดคุณค่าในยุคดิจิทัล ณ เชียงใหม่ อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญการตลาดออนไลน์ดิจิทัล

วิทยากรอบรมโครงการทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา
วิทยากรอบรมโครงการทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา
วิทยากรอบรมโครงการทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา
วิทยากรอบรมโครงการทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา
วิทยากรอบรมโครงการทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา
วิทยากรอบรมโครงการทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา
วิทยากรอบรมโครงการทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา
วิทยากรอบรมโครงการทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา
Share:

Leave a reply