วิทยากรอบรม “เทคนิคการ Live สินค้าให้ดังปังในโลกออนไลน์ อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

Share:

วิทยากรอบรม “เทคนิคการ Live สินค้าให้ดังปังในโลกออนไลน์ อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา
อบรมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสระแก้ว
ณ วิทยาลัยชุมชนสระแก้วและกลุ่มพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว

วิทยากรอบรม “เทคนิคการ Live สินค้าให้ดังปังในโลกออนไลน์ อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา
วิทยากรอบรม “เทคนิคการ Live สินค้าให้ดังปังในโลกออนไลน์ อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา
วิทยากรอบรม “เทคนิคการ Live สินค้าให้ดังปังในโลกออนไลน์ อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา
วิทยากรอบรม “เทคนิคการ Live สินค้าให้ดังปังในโลกออนไลน์ อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา
วิทยากรอบรม “เทคนิคการ Live สินค้าให้ดังปังในโลกออนไลน์ อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา
วิทยากรอบรม “เทคนิคการ Live สินค้าให้ดังปังในโลกออนไลน์ อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา
วิทยากรอบรม “เทคนิคการ Live สินค้าให้ดังปังในโลกออนไลน์ อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา
Share:

Leave a reply