รายการ “รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน” NBT Central โดยอ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ให้สัมภาษณ์

Share:
อ.ต้นรัก รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน NBT

รายการ “รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน” NBT Central โดยอ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ให้สัมภาษณ์ ประเด็นสืบสานมรดกสมุนไพรไทยด้วยการใช้การสื่อสารผ่านออนไลน์สานพลังสมุนไพรเทรนด์สุขภาพคนไทยสู่ชาวโลก โดย อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์ วิทยากรการตลาดออนไลน์

Share:

Leave a reply