สัมภาษณ์สด อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ สวท.FM.93.5 ในรายการ “คุยข่าวเล่าเรื่อง”

Share:
อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ สวท.FM.93.5 ในรายการ “คุยข่าวเล่าเรื่อง”

สัมภาษณ์สด อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์และวิทยากรด้านการตลาดออนไลน์
ในรายการวิทยุแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ “คุยข่าวเล่าเรื่อง”
ในประเด็น”สมุนไพรพื้นบ้านโลดทะนงแดงหรือนางแซง กับแนวทาง soft power สู่ตลาดโลก”

ดำเนินรายการโดยคุณภูสิต ธวัชวิเชียร ผู้ดำเนินรายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ สวท.FM.93.5

Share:

Leave a reply