โลกดิจิทัลในยุคของการค้นหาด้วยเสียง

Share:
อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญการตลาดออนไลน์ดิจิทัล

โลกดิจิทัลในยุคของการค้นหาด้วยเสียง

สวัสดีกับการเริ่มต้นปีใหม่ 2024 ในยุคที่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว วิธีที่ค้นหาข้อมูลในโลกออนไลน์มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วอย่างน่าประหลาดใจ ต้องยอมรับว่าปีนี้การสื่อสารออนไลน์เป็นกระแสนิยม นวัตกรรมและแพลตฟอร์มใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมาย เทคโนโลยีการค้นหาด้วยเสียอย่าง Siri และ Google Assistant  ทำให้ผู้คนจำนวนมากหันมาใช้อุปกรณ์สั่งงานด้วยเสียง 

การเติบโตของอุปกรณ์ที่ใช้งานด้วยเสียงที่เปรียบเสมือนผู้ช่วยของเรา ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิธีการค้นหาข้อมูลของเรา ตัวอย่างใน Google กับการใช้คำสั่ง “Hey Google” แล้วตามด้วยคำถามจะกลายเป็นวิธีค้นหาข้อมูลที่ใช้กันทั่วไป เบื้องหลังคืออัลกอริทึ่มการค้นหาด้วยเสียงของ Google จะใช้การประมวลผลจากภาษาปกติที่ใช้ทำความเข้าใจและให้ผลลัพธ์ที่ต้องการ

การสร้างเนื้อหาสำหรับการค้นหาด้วยเสียนั้นต้องทำความเข้าใจจุดประสงค์ของผู้ใช้โดยต้องสร้างเนื้อหาที่ตอบคำถามหรือความต้องการของผู้ใช้โดยตรง ใช้ภาษาธรรมชาติเขียนด้วยน้ำเสียงสนทนา เนื่องจากผู้คนใช้ภาษาที่เป็นธรรมชาติในการพูดมากกว่าการพิมพ์ หลีกเลี่ยงเนื้อหาทางเทคนิคหรือศัพท์เฉพาะมากเกินไป เน้นคำค้นหาสั้น ๆ ไม่ใช้คำถามแบบยาว ๆ คำตอบต้องกระชับ ใช้รายการ สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย และหัวข้อที่ชัดเจนเพื่อให้สามารถสแกนคำตอบได้ง่าย อัปเดตเนื้อหาให้ทันสมัยอยู่เสมอ


อนาคตของการค้นหาด้วยเสียงจะมีการใช้งานที่เพิ่มขึ้นด้วยเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทั้งที่บ้าน ที่ทำงานและพื้นที่สาธารณะเพื่อในง่ายต่อการใช้ชีวิต ความแม่นยำของเทคโนโลยีการจดจำเสียงจะดีขึ้น มีความเชี่ยวชาญมากขึ้นในการทำความเข้าใจและตอบสนองต่อภาษาและภาษาถิ่นหลายภาษา สนับสนุนการโต้ตอบผสมผสานเสียงเข้ากับอินพุตภาพและการสัมผัส การค้นหาด้วยเสียงจะมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นใช้โปรไฟล์ผู้ใช้แต่ละคนเพื่อเสนอคำแนะนำ ผลการค้นหา และประสบการณ์ให้เหมาะสม 

การช้อปปิ้งและการทำธุรกรรมด้วยเสียงจะกลายเป็นเรื่องธรรมดามากขึ้น ผู้ใช้จะสามารถสั่งซื้อสินค้า ทำการจอง และดำเนินการซื้อผ่านคำสั่งเสียงได้ การค้นหาด้วยเสียงจะถูกรวมเข้ากับอุปกรณ์และยานพาหนะมากขึ้น เพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกสบาย

การค้นหาด้วยเสียงจะเป็นส่วนสำคัญในการใช้งานด้านการดูแลสุขภาพ ตั้งแต่การเข้าถึงข้อมูลทางการแพทย์ไปจนถึงการนัดหมายและติดตามสภาวะสุขภาพผ่านอุปกรณ์ที่สั่งงานด้วยเสียง เทคโนโลยีเสียงจะยังคงเป็นประโยชน์ต่อผู้พิการ โดยช่วยให้พวกเขาสามารถโต้ตอบกับอุปกรณ์ดิจิทัลและเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น การค้นหาด้วยเสียงจะกลายเป็นคุณสมบัติสำคัญของอุปกรณ์สวมใส่ เช่น สมาร์ทวอทช์ และแว่นตาความเป็นจริงเสริม (AR) ซึ่งขยายการใช้งานไปสู่บริบทใหม่ เทคโนโลยีเสียงจะเข้ามามีบทบาทในด้านการศึกษา ช่วยเหลือนักเรียนในการบ้าน การเรียนรู้ภาษา และการเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางการศึกษา


การค้นหาด้วยเสียงไม่ใช่แนวคิดที่ห่างไกลอีกต่อไป มันเป็นส่วนสำคัญของภูมิทัศน์ของการสื่อสารในยุคดิจิทัลนี้ พวกเราทุกคนจำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมการค้นหาที่เปลี่ยนแปลงไป ในขณะที่เทคโนโลยีการค้นหาด้วยเสียงยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องดังข้อมูลดีที่ได้กล่าวมานี้ต้องขอบคุณและอ้างอิงข้อมูลจากคุณคาราน คานนาด้วยครับ


บทความหนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์ : หนังสือพิมพ์รายปักษ์ เพื่อการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความเข้มแข็งและมั่นคง. โดย อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญการตลาดออนไลน์ดิจิทัล คอลัมนิสต์บทความหนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญการตลาดออนไลน์ดิจิทัล คอลัมนิสต์บทความหนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์
Share:

Leave a reply