อ.ดร.ธวัชชัย  สุขสีดา วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิการตลาดดิจิทัลและนักเขียนคอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์ แบ่งปันงานให้การสัมภาษณ์ งานวิจัย ต่อยอดผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ในรายการ NBT มีคำตอบ

Share:
อ.ดร.ธวัชชัย-สุขสีดา-วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิการตลาดดิจิทัล-3

อ.ดร.ธวัชชัย  สุขสีดา วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิการตลาดดิจิทัลและนักเขียนคอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์ แบ่งปันงานให้การสัมภาษณ์ งานวิจัย ต่อยอดผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ในรายการ NBT มีคำตอบ

Share:

Leave a reply