รายการ “สมรภูมิข่าว” เตือนภัย ซื้อของออนไลน์ อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตลาดออนไลน์

Share:
สมรภูมิข่าว อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตลาดออนไลน์ 3

ขอเชิญร่วมรับฟังรายการ “สมรภูมิข่าว” เรื่อง “เตือนภัย ซื้อของออนไลน์”อย่างไรให้ปลอดภัยไม่ถูกหลอก ทาง สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 NBT-Radio Thailand

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ช่วงเวลา 14.15น.- 14.30น.

ผู้ดำเนินรายการโดย คุณนฤมล พุกยม

ผู้ร่วมรายการ อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตลาดออนไลน์ และ นักเขียนคอลัมนีสต์หนังสือพิมพ์อปท.นิวส์ การปกครองท้องถิ่น

ฟังช่วง On-Air 👉
http://nbt1.prd.go.th/liveradio/live-fm925.html

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz / AM 891 KHz

Share:

Leave a reply