เตือนภัย ซื้อขายออนไลน์ รายการ สมรภูมิข่าว อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตลาดออนไลน์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

Share:
อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณด้านดิจิทัล เตือนภัยออนไลน์

เตือนภัย ซื้อขายออนไลน์ รายการ สมรภูมิข่าว ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ออกอากาศทั่วประเทศ FM 92.5 MHz / AM 891 KHz ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ โดย นฤมล พุกยม ดำเนินรายการและให้ความรู้โดย อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตลาดออนไลน์ และ นักเขียนคอลัมนีสต์หนังสือพิมพ์อปท.นิวส์ การปกครองท้องถิ่น ชมสดฟังย้อนหลัง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณด้านดิจิทัล เตือนภัยออนไลน์
อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณด้านดิจิทัล เตือนภัยออนไลน์
อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณด้านดิจิทัล เตือนภัยออนไลน์
อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณด้านดิจิทัล เตือนภัยออนไลน์
Share:

Leave a reply