วิทยากรอบรม การสื่อสารการทำการตลาดในโลกออนไลน์ “ธุรกิจนำเที่ยว เริ่มต้นอย่างไร” อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

Share:
วิทยากรอบรมธุรกิจท่องเที่ยวทำการตลาดท่องเที่ยวออนไลน์ อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมอบรม การสื่อสารการทำการตลาดในโลกออนไลน์ “ธุรกิจนำเที่ยว เริ่มต้นอย่างไร” โดยอ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ช่วงเช้าหัวข้อ “สร้างการท่องเที่ยวผ่าน Metaverse โลกเสมือนแบบสุดว้าว ”
ช่วงบ่ายหัวข้อ “สร้างสรรค์สื่อให้ดังปัง ด้วยมือถือเครื่องเดียว”

วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ช่วงเช้าหัวข้อ “ติดอาวุธลับเครื่องมือการตลาดออนไลน์ ธุรกิจท่องเที่ยวยุควิถีใหม่ ”
ช่วงบ่ายหัวข้อ “ยิงแอดแชทกระจาย สร้างเงินล้านกับธุรกิจท่องเที่ยว ”

วิทยากร อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตลาดออนไลน์ และ นักเขียนคอลัมนีสต์หนังสือพิมพ์อปท.นิวส์ การปกครองท้องถิ่น

สนใจร่วมอบรมหลักสูตรติดต่อสอบถามได้ที่ 061-5699883 ไลน์ Line ID : 061-5699883

จัดหลักสูตรโดยศูนย์บริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

อบรมมัคคุเทศก์ อบรมไกด์ อบรมผู้นำเที่ยว อบรมหัวหน้าทัวร์ บัตรมัคคุเทศก์ บัตรไกด์ บัตรผู้นำเที่ยว บัตรหัวหน้าทัวร์

Share:

Leave a reply