อบรมหลักสูตรเชิงปฎิบัติการ “ยิงแอด แชทกระจาย ผ่านโฆษณาเฟสบุ๊ค”  อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

Share:

บริษัท นูตร้าแพลนท์ (ประเทศไทย) จํากัด จัดอบรมหลักสูตรเชิงปฎิบัติการ “ยิงแอด แชทกระจาย ผ่านโฆษณาเฟสบุ๊ค”

วิทยากรหลักสูตร อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา
อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตลาดออนไลน์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และ นักเขียนคอลัมนีสต์หนังสือพิมพ์อปท.นิวส์ การปกครองท้องถิ่น

บริษัท นูตร้าแพลนท์ (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ฯ ผู้จัดจำหน่าย นำเข้า ส่งออกปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ทางการเกษตรชั้นนำของประเทศได้จัดการอบรมบริการวิชาการให้ความรู้เสริมทักษะ Upskill และ Reskill ด้านการสื่อสารการตลาดผ่านช่องทางเฟสบุ๊ค ให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและพนักงาน เพื่อเสริมอาวุธลับองค์ความรู้ในการทำการตลาดออนไลน์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน

✅ วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567
✅ เวลา 09.00 – 15.00 น.
✅ ณ ห้องประชุมบริษัท นูตร้าแพลนท์ (ประเทศไทย) จํากัด

สนใจเข้าร่วมอบรมติดต่อ (รับจำนวนจำกัดเฉพาะพนักงานบริษัท นูตร้าแพลนท์ (ประเทศไทย) จํากัด เท่านั้น)
คุณวรรธนา ไชยภูมิ
โทร 080-060-4429

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณการตลาดออนไลน์
Share:

Leave a reply