วิธีการทำการตลาดบน Facebook กับหลักสูตรอบรมเชิงปฎิบัติการ “ยิงแอด แชทกระจาย ผ่านโฆษณาเฟสบุ๊ค” กับอ.ดร.ต้นรัก อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตลาดออนไลน์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และ นักเขียนคอลัมนีสต์หนังสือพิมพ์อปท.นิวส์ การปกครองท้องถิ่น

Share:

วิธีการทำการตลาดบน Facebook กับหลักสูตรอบรมเชิงปฎิบัติการ “ยิงแอด แชทกระจาย ผ่านโฆษณาเฟสบุ๊ค” กับอ.ดร.ต้นรัก อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตลาดออนไลน์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และ นักเขียนคอลัมนีสต์หนังสือพิมพ์อปท.นิวส์ การปกครองท้องถิ่น

จัดอบรมให้กับบริษัท นูตร้าแพลนท์ (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ฯ ผู้จัดจำหน่าย นำเข้า ส่งออกปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ทางการเกษตรชั้นนำของประเทศได้จัดการอบรมบริการวิชาการให้ความรู้เสริมทักษะ Upskill และ Reskill ด้านการสื่อสารการตลาดผ่านช่องทางเฟสบุ๊ค ให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและพนักงาน เพื่อเสริมอาวุธลับองค์ความรู้ในการทำการตลาดออนไลน์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน

วิธีการทำการตลาดบน Facebook คือข่าวสารโฆษณาไม่ควรยาวเกินไป สั้นๆ แต่ได้ใจความ มีเนื้อหาที่เพียงพอ ในขณะเดียวกันคุณต้องทำให้ลูกค้าสนใจในสิ่งที่คุณโพสต์ 

Share:

Leave a reply