หลักสูตรอบรมอบรมไกด์ อบรมมัคคุเทศก์ การท่องเที่ยว โดยอ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิการตลาดดิจิทัลไทย

Share:

หลักสูตรอบรมอบรมไกด์ อบรมมัคคุเทศก์ การท่องเที่ยว โดยอ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิการตลาดดิจิทัลไทย โมเดลท่องเที่ยว ที่ตอบโจทย์ การท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปและสามารถพลิกกลับมาทำกำไรได้โดยวิเคราะห์จากเทรนด์ของโลกทำให้อาชีพไกด์ มัคคุเทศก์ เป็นที่ต้องการที่มาส่งเสริมสนับให้ธุรกิจท่องเที่ยวก้าวสู่อนาคต

โดยหลักสูตร การสื่อสารการทำการตลาดในโลกออนไลน์ “ธุรกิจนำเที่ยว เริ่มต้นอย่างไร” โดยวิทยากร อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตลาดออนไลน์ และ นักเขียนคอลัมนีสต์หนังสือพิมพ์อปท.นิวส์ การปกครองท้องถิ่น

Share:

Leave a reply