วิทยากรหลักสูตรอบรมยิง Ads Facebook ให้ปังดังในโลกออนไลน์

Share:
อ.ดร.ต้นรัก ผู้ทรงคุณวุฒิการตลาดออนไลน์

หลักสูตรอบรมยิง Ads Facebook ให้ปังดังในโลกออนไลน์ แบบ Special VIP Goup Class เจ้าของ นักธุรกิจ ผู้ประกอบการจากต่างชาติชาวซาอุดิอาระเบียและชาวไทย กับหลักสูตรผู้ประกอบการดิจิทัล 2024 “ยิงแอดให้ปัง Facebook Marketing” ธุรกิจรุ่งยุค 9G โดยอ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตลาดออนไลน์ อาจารย์สอนการตลาดออนไลน์ ที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์หน่วยงานรัฐและบริษัทเอกชนชั้นนำ

Share:

Leave a reply